Wellbeing ve vzdělávání, nadstavba nebo nutnost?

domů / blog / Wellbeing ve vzdělávání, nadstavba nebo nutnost?
Wellbeing ve vzdělávání, nadstavba nebo nutnost?
Tímto titulkem začíná článek, který pro červnové vydání časopisu Řízení školy napsala místopředsedkyně Lenka Felcmanová. Představuje v něm samotný pojem wellbeing i základní principy, ze kterých by měla vycházet jeho systémová podpora ve školách.
Článek připomíná následující nelichotivá data o českém vzdělávání:
čeští žáci navštěvují školu ze zemí OECD nejméně rádi
nízká očekávání učitele a jeho přesvědčení o neschopnosti žáků zvyšují úzkost ze školy o 60 procent
každý pátý pedagog je ohrožený syndromem vyhoření
Na druhé straně text zdůrazňuje, že dobré vztahy ve třídě a celková životní spokojenost se dle dostupných výzkumů pozitivně odráží na vzdělávacích výsledcích žáků. Pokud se tedy v českých školách podaří systémově podpořit wellbeing, povede to k větší spokojenosti žáků i pracovníků škol i k lepším vzdělávacím výsledkům.
Celý článek Lenky Felcmanové si můžete přečíst zde.
Může jít o obrázek 1 person a text