Publikace: Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu

domů / blog / Publikace: Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu
Publikace: Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu

Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu (PDF)

Publikace přináší užitečné tipy a inspirace, které vzešly z šetření provedeného na jaře 2021 na 72 základních školách z celé republiky sdružených v Asociaci ředitelů základních škol (AŘZŠ). Na vytvoření ankety se spolupodílela Pracovní skupina Partnerství pro vzdělávání 2030+ Wellbeing, kterou vede místopředsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová.