Pomozte s námi Vojtovi. Aby mohl zase do školy

domů / blog / Pomozte s námi Vojtovi. Aby mohl zase do školy
Pomozte s námi Vojtovi. Aby mohl zase do školy

Pomozte spolu s námi Vojtovi zajistit židli. Aby mohl chodit do školy.

Patnáctiletý Vojta má těžké kombinované postižení. Je žákem speciální školy v Liberci a ve škole potřebuje k sezení speciální židli. Tou ale škola aktuálně nedisponuje a Vojta tak do školy nechodí.

Proč?

Systém totiž pro Vojtu a jeho rodinu nefunguje, jak by měl. Každé dítě má ze zákona právní nárok na vzdělávání a na takovou podporu, jako pro své vzdělávání potřebuje. A pro Vojtu je to mimo jiné právě i ona speciální židle.

V čem je problém?

Školské poradenské zařízení, v případě Vojty speciálně pedagogické centrum (SPC), židli jako kompenzační pomůcku odmítá Vojtovi doporučit s odkazem na aktuální znění vyhlášky. Škola zase argumentuje tím, že nepořídí pomůcku, kterou SPC nedoporučilo a že Vojta může sedět na jiné židli, kterou má škola k dispozici. Nemůže. Je pro něj nevhodná, nedokáže mu zajistit správný a bezpečný sed, což jednoznačně vyplývá ze zprávy a doporučení Vojtova odborného ošetřujícího lékaře. Rodiče nic nezmohou. A Vojta do školy nechodí, ačkoliv by mohl a chtěl.

Co je za tím?

Novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která od 1. ledna 2020 omezuje poskytování řady podpůrných opatření ve speciálních školách. Žák ve speciální škole tak nedosáhne na určitá podpůrná opatření, které by mohl využívat, kdyby navštěvoval školu běžnou nebo se na něj vztahovala výjimka pro vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pro děti s jiným druhem znevýhodnění. Důvodem je obava z dvojího financování a snaha šetřit. Ovšem na nepravém místě a na těch nejzranitelnějších.

Jaké jsou dopady?

Novela vyhlášky je v rozporu se školským zákonem, a v praxi dopadá na vzdělávání Vojty i řady dalších dětí ve speciálních školách. Upírá jim zákonem garantovanou potřebnou podporu ve vzdělávání, a to jen proto, že navštěvují určitý typ školy. Omezovat podporu vybraným skupinám dětí je nesystémové i protiprávní. Omezovat vyhláškou zákonem garantovaný nárok na podporu je pak v rozporu se zákonem, Ústavou a právním řádem České republiky.

Darovat můžete zde.