Otevřený dopis MŠMT a krajům: Všechny děti potřebují chodit do školy

domů / blog / Otevřený dopis MŠMT a krajům: Všechny děti potřebují chodit do školy
Otevřený dopis MŠMT a krajům: Všechny děti potřebují chodit do školy

Vyzýváme MŠMT a kraje, aby zajistily alternativu testování, která by umožnila dětem s intelektuálním znevýhodněním nebo neurovývojovým postižením se vzdělávat prezenčně, v prostředí školy.

Dne 14. 4. jsme odeslali otevřený dopis:

Vážený pane ministře,
vážení zástupci krajů ČR,
obracíme se na vás otevřeným dopisem.

Velmi si vážíme částečného otevření škol i toho, že do první vlny otevření byly zahrnuty i školy zřizované podle § 16 odst. 9 školského zákona, tzv. školy speciální. Zcela respektujeme zavedená opatření proti šíření onemocnění covid-19.

Bohužel v nyní nastaveném režimu testování jsou z povinné školní docházky vylučovány děti, které kvůli svému intelektuálnímu znevýhodnění nebo neurovývojovému postižení (porucha autistického spektra) nejsou schopné absolvovat test stěrem z nosu nebo pro které se vzhledem k míře jejich znevýhodnění podstoupení testu v prostředí školy stává neúměrně stresující záležitostí. Toto vyloučení může být pro děti s intelektuálním znevýhodněním i pro jejich rodiče velmi zatěžující a poškozující, protože škola dětem poskytuje vzdělání a komplexní podporu, kterou není možné dlouhodobě alternovat v domácím prostředí.
Jsme přesvědčeni, že takový dopad na základní právo dítěte na vzdělání není ospravedlnitelný.

Vyzýváme MŠMT a všechny kraje ČR, aby zajistily alternativu testování, která by umožnila dětem s intelektuálním znevýhodněním nebo neurovývojovým postižením se vzdělávat prezenčně, v prostředí školy.

za Děti úplňku Veronika Žáčková,
výkonná ředitelka

za Alianci pro individualizovanou podporu Agáta Jankovská,
výkonná ředitelka

za Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková,
předsedkyně