Věnovali jsme více než tři stovky knih dětským oddělením 10 psychiatrických nemocnic

domů / blog / Věnovali jsme více než tři stovky knih dětským oddělením 10 psychiatrických nemocnic
Věnovali jsme více než tři stovky knih dětským oddělením 10 psychiatrických nemocnic

TZ: ČOSIV: Věnovali jsme více než tři stovky knih dětským oddělením 10 psychiatrických nemocnic (PDF)

Díky podpoře mezinárodní nadace First Book jme mohli již pátým rokem dodat kvalitní dětské knihy do
míst, kde dětem mohou zpříjemnit náročné chvíle. Dětské knihy ze čtyř různých nakladatelství se tak dostaly na dětská oddělení psychiatrických nemocnic na deseti různých místech ČR.

„Jsme rádi, že jsme tímto darem mohli pomoci alespoň částečně zpříjemnit náročné dny, které
dnes prožívají děti, které se v již beztak náročné době ocitly v nemocnicích,“ říká Klára  Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV.

Na dětská oddělení psychiatrických nemocnic tak v těchto dnech zamířilo celkem 357 knih a 80 kusů dětského časopisu Raketa. Část knih si dětští pacienti odnesou domů, část z nich zůstane v nemocnicích a doplní tamní dětské knihovničky. „Zaslané knihy udělaly dětem velkou radost. Jejich čtení a prohlížení je pro ně vítanou zábavou i vzhledem k přetrvávající zimě, která je v Liberci letos opravdu dlouhá,“ poděkovala za věnované knihy PhDr. Jitka Havlová z oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Krajské nemocnice Liberec.

Z prostředků daru od mezinárodní nadace First Book jsme mohli pořídit dětské knihy od nakladatelství 65. pole, Baobab, Labyrint, Meander. „Za zaštítění celého projektu speciálně děkujeme nakladatelství Labyrint, Baobabu za poskytnutí prostor pro třídění a balení knih a všem uvedeným nakladatelství za poskytnutou slevu při nákupu knih, díky které jsme jich mohli pořídit ještě více,“ doplňuje Klára Laurenčíková.

V minulých letech takto byly dětskými knihami obdarovány například maminky s dětmi v azylových
domech, Centru pro rodinu Drop In nebo děti v nízkoprahových klubech.