Plán pro bezpečný návrat žáků do škol

domů / blog / Plán pro bezpečný návrat žáků do škol
Plán pro bezpečný návrat žáků do škol
Piráti a Starostové představili Plán pro bezpečný návrat žáků do škol. Ukazuje veškeré možnosti, za kterých by se mohly děti vrátit k běžné výuce, pokud to epidemiologická situace dovolí. A my jsme byli u toho jako odborný poradce a pomáhali jsme formulovat konkrétní doporučení.

Základem plánu jsou 4 pilíře:

Testování žáků a zaměstnanců škol;
Zrychlené očkování učitelů v rizikových skupinách a učitelů pověřených prezenční výukou;
–  Masová distribuce ochranných pomůcek;
Posílení pravomocí ředitelů a ředitelek, aby mohli sami po konzultaci s hygienou a zřizovatelem vyhodnotit lokální situaci a nastavit vyhovující systém výuky.

Věříme, že naše návrhy zohlední i ministr školství, se kterým chtějí zástupci Pirátů a Starostů o návratu dětí do škol co nejdříve jednat.

Celý plán bezpečného návratu žáků do škol si můžete přečíst zde.