Hledáme odborníky a manažery do týmů dětského duševního zdraví na Kutnohorsku

domů / volnePracovniPozice / Hledáme odborníky a manažery do týmů dětského duševního zdraví na Kutnohorsku
Hledáme odborníky a manažery do týmů dětského duševního zdraví na Kutnohorsku

Ve spolupráci s Eduzměnou a díky podpoře Norských fondů začnou od července 2021 působit na Kutnohorsku dva mobilní multidisciplinární týmy duševního zdraví, jejichž cílem je podpora psychického zdraví dětí a adolescentů, prevence rozvoje psychických onemocnění a prevence deinstitucionalizace a především podpora škol při vzdělávání dětí s psychickými problémy, náročným chováním a speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu je taktéž zlepšení dostupnosti potřebných služeb, vzdělávání oborových expertů a přenos efektivního zahraničního diagnosticko-intervenčního přístupu NEUROSEKVENČNÍ MODEL© do českých podmínek. V neposlední řadě se projekt zabývá osvětou a destigmatizací duševního onemocnění mezi širokou veřejností.

Týmy duševního zdraví podpoří děti a školy na Kutnohorsku (PDF)