Vliv stresu na zdraví pedagogů

domů / blog / Vliv stresu na zdraví pedagogů
Vliv stresu na zdraví pedagogů

Tento článek expertů z Pensylvánské státní univerzity, vydaný za podpory Nadace Roberta Wooda Johnsona, je jedním ze série textů věnovaných otázce potřeby výzkumu, praxe a zásad na podporu sociálního a emočního učení. Sociální a emoční učení se definuje jako proces, díky němuž děti i dospělí získávají a efektivně využívají znalosti, přístup a kompetence nutné k pochopení a zvládání emocí, nastavování a dosahování pozitivních cílů, schopnosti chovat se empaticky, navazovat a udržovat pozitivní vztahy a činit zodpovědná rozhodnutí.

Zdroj: www.rwjf.org/socialemotionallearning.

Článek Vliv stresu na zdraví pedagogů (PDF) zde.

 

Shrnutí

• Učitelé významně ovlivňují životy našich dětí. Jsou nejenom těmi, kdo naše děti vybavují znalostmi, ale mají rovněž velký vliv na jejich sociální a emoční vývoj. V současné době je ve Spojených státech učitelství jednou z nejvíce stresových profesí. Vysoká úroveň stresu má dopad na zdraví učitelů a jejich životní pohodu, způsobuje jim syndrom vyhoření a nedostatek entuziasmu. Učitelé jsou často nespokojeni se svým zaměstnáním a jejich pracovní výkony jsou potom špatné. Velmi často u nich také zaznamenáváme velkou fluktuaci. Stres nemá negativní dopad pouze na učitele, ale i na jejich žáky. Třída vystresovaného učitelé dosahuje horších studijních výsledků a vystresovaný učitel znamená i vyšší náklady pro školu samotnou. Studie provedená v New Yorku ukázala, že velká fluktuace učitelů je příčinou horších studijních výsledků čtvrťáků a páťáků v matematice i jazycích. Cena za fluktuaci učitelů je vysoká a odhaduje se na sedm miliard dolarů ročně.

Hlavními čtyřmi stresory u učitelů jsou:
Škola, jíž chybí silná osobnost ředitele, zdravé klima a kolegiální a podporující prostředí;
Nároky na učitele, jež se zvyšují s testováním škol, problémovým chováním žáků a často problematickým chováním rodičů;
Pracovní zdroje, jež omezují učitelův pocit nezávislosti a posilují u něj pocit absence jakékoli vlivu na rozhodovaní;
Sociální a emoční kompetence učitele nutné ke zvládání stresu a podpoře zdravé atmosféry ve třídě.

Stres u učitelů můžeme snížit pomocí tří kategorií možných intervencí:
1. Organizační intervence – přístup, jež se soustřeďuje na změny, jež dají prostor kultuře, v níž se stresu nedaří;
2. Intervence na rozhraní mezi školou jako institucí a učitelem jako jednotlivcem – tento přístup se obvykle zaměřuje na budování kultury zamezující stresu na pracovišti.
3. Intervence zaměřené na jednotlivce – tento přístup vybavuje jednotlivce dovednostmi nutnými ke zvládání stresu.

Existuje několik programů a zásad, jež mají potenciál snížit hladinu stresu učitelů a naopak zvýšit pocit osobní pohody, zlepšit výsledky studentů a dokonce ušetřit peníze školám.
Patří mezi ně následující:
– Mentorské programy a aktivity pro začínající učitele – mohou pomoci zvýšit spokojenost učitele s vlastními výkony a zlepšit akademické výsledky studentů. (intervence na rozhraní mezi školou a učitelem).
– Programy na podporu pohody učitelů – zaměřené na snižování zdravotních rizik a nákladů na zdravotní péči a zamezení časté absence členů pedagogického sboru (intervence na rozhraní mezi školou a učitelem).
– Programy na podporu sociálního a emočního učení – zlepšují chování a podporují sociální a emoční učení, ale rovněž přispívají ke snížení stresu u učitelů a vytvářejí pozitivnější komunikaci mezi učiteli a žáky (intervence na rozhraní mezi školou a učitelem).
– Programy profesního rozvoje založené na plném uvědomění si okamžité situace (mindfulness) – mohou učitelům pomoci rozvinout schopnosti nutné k zvládání a uvědomění si stresu, a omezit tak podrážděnost a depresivní pocity, a naopak posílit zdraví (individuální intervence).

46% učitelských denních zápisů se zmiňuje o každodenním stresu během celého školního roku. To dělá z učitelské profese nejstresovější zaměstnání a ruku si mohou podat se zdravotními sestrami, které jsou na tom stejně špatně.

Úvod

Učitelé hrají v životě našich dětí důležitou roli. Kromě učení pomáhají dětem socializovat se ve skupině a bez učitelů by žáci a studenti nemohli ani využívat svého potenciálu a stát se zodpovědnými občany.  V současné době je učitelství nejvíce stresující profesí ve Spojených státech a tento stres má velmi negativní vliv na zdraví učitelů, jejich životní pohodu i přístup k práci. Stres se také podepisuje na vysoké fluktuaci učitelů. Vystresovaný učitel neučí dobře a výsledky jeho studentů potom nemohou být dobré. Vysoká úroveň stresu nutí učitele odcházet ze škol, což vede k pocitu nestability nejenom ve školách, ale také mezi studenty a v místních komunitách. Školy a zřizovatelé kvůli fluktuaci přijímají nové učitele, kteří jsou méně zkušení a jejichž žáci mají potom horší výsledky. Nábor nových nezkušených učitelů zatěžuje národní školní systém náklady na jejich další vzdělávání.

Tento výzkum v krátkosti analyzuje zdroje a dopady stresu učitelů a představuje programy a zásady politiky které mohou pomoci stres omezit, a naopak zlepšit životní pohodu učitelů a dát jim zpět chuť do práce.  Tento text doporučuje také provedení dalšího výzkumu, zavedení reálných zásad politiky a nastartování systematických a udržitelných praktických kroků, které vrátí a udrží v amerických školách zdravou kulturu…

Celý článek Vliv stresu na zdraví pedagogů ke stažení zde.