Překládáme publikaci k podpoře učitelů, plánujeme setkání…

domů / blog / Překládáme publikaci k podpoře učitelů, plánujeme setkání…
Překládáme publikaci k podpoře učitelů, plánujeme setkání…

V současné době překládáme publikaci našich norských lektorek, která se stane klíčovým studijním materiálem pro učitele a další pedagogické pracovníky ve škole, kteří budou vyškoleni a projdou vytvořeným vzdělávacím programem. Účelem publikace je pomoci porozumět tomu, proč při výuce dětí s vývojovým traumatem selhávají i ty nejlepší metody výuky, které současná pedagogika nabízí. V publikaci učitelé naleznou cenné rady, které jim při vzdělávání těchto dětí mohou pomoci. Vývojové trauma ovlivňuje vývoj mozku. Znalosti o dopadu vyrůstání ve strachu a v podmínkách nedostatečné péče mohou pomoci pochopit, proč se tyto děti chovají ve škole způsobem, jakým se chovají. Již samotné pochopení příčin náročného chování dětí s vývojovým traumatem může velmi pomoci a jejich vzdělávání učinit o něco snazší.

V publikaci se čtenáři seznámí s konkrétními postupy, jejichž uplatnění může dětem s vývojovým traumatem pomoci zvládat každodenní školní docházku. Má za úkol zprostředkovat hlubší porozumění tomu, co je vývojové trauma, jak ovlivňuje děti i práci s nimi ve škole a praktické rady, jak co nejvíce snížit dopady traumatu do vzdělávání dítěte.

V září plánujeme další část dvoudenního školení, které by již mělo (pokud epidemiologická situace dovolí) proběhnout za účasti našich norských lektorek v Praze. Součástí jejich návštěvy bude i odborný seminář na Ministerstvu zdravotnictví určený pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách zapojeným v reformě péče o duševní zdraví. Semináře se též zúčastní lektoři dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří se věnují tématům spojeným s chováním dětí ve škole.