Česko-slovenské online debaty o vzdělávání

domů / blog / Česko-slovenské online debaty o vzdělávání
Česko-slovenské online debaty o vzdělávání

Češi a Slováci se spojí v debatě o vzdělávání na Česko-slovenských online debatách k nouzovému stavu ve vzdělávání a budou diskutovat řešení a příležitosti. Debaty proběhnou v šesti po sobě jdoucích týdnech, vždy ve čtvrtek od 13–14 hod., a to: 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5. a 4.6. Přístupné budou na
internetu.

Cílem online debat je hledat odpovědi na otázky: Jak ovlivnil nouzový stav vzdělávání v ČR a na Slovensku? Co jsme se díky této situaci naučili? Jaká opatření v této krizové situaci zafungovala? Čemu by měla být věnována větší pozornost a co z toho plyne do budoucna? Debaty organizuje Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV ČR) a Stála konferenciia aktérov vo vzdelávaní (SKAV SR). Na první debatě za ČOSIV vystoupí Lenka Hečková z expertního týmu, na poslední debatě Klára Šimáčková Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV.

Program:

1. debata: 30. 4. pohledem rodičů a učitelů
• Petra Mazancová / Učitelská platforma (ČR)
• Lenka Hečková / zástupce rodičů, ČOSIV (ČR)
• Katarína Makara / fcb skupina Zavretá škola (SR)
• Viktor Križo / Slovenská komora učiteľov (SR)

2. debata: 7. 5. z pohledu ředitelů a zřizovatelů škol
• Michal Černý / Asociace ředitelů ZŠ (ČR)
• Milan Vácha / starosta, Psáry (ČR)
• Alena Petáková / Zduženie základných škôl Slovenska (SR)
• Združenie mest a obcí Slovenska (SR) / v jednání

3. debata: 14. 5. pohledem studentů a představitelů Univerzit
• Viktor Schilke / Česká středoškolská unie (ČR)
• Radka Wildová / Univerzita Karlova, Praha (ČR)
• Richard Šafárik / Stredoškolská študentská únia Slovenska, o. z. (SR)
• Zuzana Kovačičová / Univerzita Komenského v Bratislave (SR)

4. debata: 21. 5 pohledem VŠ studentů a IT specialistů
• Eva Pavlíková / Česko.Digital (ČR)
• Markéta Popelářová / studentka PedF UK, Otevřeno (ČR)
• Andrej Bederka / Digitálna koalícia (SR)
• Matej Gajdoš / Študentská rada vysokých škôl (SR)

5. debata: 28.5. pohledem státních institucí
• Petr Winkler / Národní ústav duševního zdraví (ČR)
• Tomáš Zatloukal / Česká školní inspekce (ČR)
• Romana Kanovská / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (SR)
• Alena Kopányiová / Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (SR)

6. debata: 4.6. pohledem expertů a ministrů 
• Klára Laurenčíková / SKAV (ČR)
• Robert Plaga/ MŠMT (ČR)
• Viera Grohová / SKAV (SR)
• Branislav Grohlling / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (SR)

Pozvánka (PDF)
Tisková zpráva 1 (PDF)
Tisková zpráva 2 (PDF)
Shrnutí pěti debat o vzdělávání (PDF)

 

2 thoughts on “Česko-slovenské online debaty o vzdělávání

  1. Dobrý den, najdu někde ty debaty uložené?

Comments are closed.