Výzva k pomoci dětem s těžkým zdravotním postižením a jejich rodinám

domů / blog / Výzva k pomoci dětem s těžkým zdravotním postižením a jejich rodinám
Výzva k pomoci dětem s těžkým zdravotním postižením a jejich rodinám

Výzva je v grafické podobě
ke zhlédnutí a stažení ZDE.

Po uzavření speciálních škol, denních stacionářů a zařízení poskytujících odlehčovací služby nastala velmi složitá situace pro rodiče dětí se zdravotním postižením vyžadujících nepřetržitou pozornost a péči. Jejich situace je o to složitější, že se často jedná o rodiče samoživitele nebo rodiny plně závislé na příjmu jediného člena rodiny.

Naléhavě proto apelujeme na:

 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu
  – aby zajistilo možnost čerpat ošetřovné také rodičům živnostníkům pečujícím o dítě se zdravotním postižením, kteří mají živnost jako vedlejší činnost na základě § 9 odst. 6 písm. c) Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí
  – aby zajistilo poskytování asistenčních, odlehčovacích a dalších podpůrných služeb přímo v rodinách dětí se zdravotním postižením
 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  – aby dětem se zdravotním postižením zajistilo pravidelné donášení učebních a didaktických materiálů a pomůcek ze škol, které navštěvují
  – aby dětem se zdravotním postižením umožnilo využívat jejich podpůrná opatření při vzdělávání přímo v domácím prostředí
  – aby podpořilo zapůjčení kompenzačních pomůcek rodině dítěte se zdravotním postižením
  – aby rodičům dětí se zdravotním postižením zajistilo při domácím vzdělávání poskytování podpory ze strany speciálních pedagogů ze školy nebo školského poradenského zařízení
  – aby zajistilo, že dětem se zdravotním postižením bude poskytována podpora při vzdělávání prostřednictvím asistenta pedagoga přímo v domácím prostředí