Výzva k pomoci v učení dětem, které nemají přístup na internet

domů / blog / Výzva k pomoci v učení dětem, které nemají přístup na internet
Výzva k pomoci v učení dětem, které nemají přístup na internet

Výzva je v grafické podobě ke zhlédnutí a stažení ZDE.

On-line výuka je v  těchto dnech užitečným pomocníkem všem dětem, které mají přístup k internetu. V České republice je však nemalá skupina dětí, které přístup k internetu nemají. Tyto děti ztratily zavřením knihoven a nízkoprahových klubů přístup nejen ke všem informacím ze škol, ale i možnostem on-line vzdělávání. Jejich situaci je třeba urychleně řešit, neboť zmeškanou výuku v této mimořádné době budou pak v běžném provozu škol obtížně dohánět.

 

 

ČOSIV K  PODPOŘE  DĚTÍ, KTERÉ  NEMAJÍ  PŘÍSTUP  NA INTERNET, NAVRHUJE NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

1.VYDAT DOPORUČENÍ ZE STRANY MŠMT

Ministerstvo školství by mělo pro školy a zřizovatele vydat doporučení, jak v této oblasti postupovat.

2. ZAJISTIT DĚTEM PROSTOR K ONLINE VÝUCE

Zřizovatelé by měli od svých škol získat informaci o tom, jakých žáků se tato situace týká. Pro žáky by měli vyhradit prostory vybavené potřebnou technikou, kam by se děti mohly chodit učit online, individuálně, podle stanoveného harmonogramu a při zajištění bezpečnostních a hygienických pravidel.

3. ZAJISTIT DĚTEM INFORMACE, PODKLADY A POMOC PŘI VÝUCE

Školy by měly pověřit své pracovníky, aby za dětmi, které nemají přístup on-line, při dodržení hygienických opatření pravidelně docházeli, předávali jim informace o aktuálních úkolech, poskytovali vytištěné materiály a pomáhali s učivem. Školy mohou při této podpoře spolupracovat s neziskovými organizacemi a poskytovateli sociálních služeb (např. nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež či komunitními centry). Lze také využít podpory dobrovolníků z řad studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol.

4. PODPOŘIT DOBROVOLNÍKY K DOUČOVÁNÍ A PROPOJIT JE SE ŠKOLAMI A RODINAMI DĚTÍ

Organizace a iniciativy, které se zaměřují na pomoc a dobrovolnictví, by v době krize měly tuto skupinu dětí zahrnout do poskytování podpory. Dobrovolníky, kteří se budou těmto dětem věnovat, je třeba propojit se školami a s rodinami dětí, které potřebují zvýšenou podporu.

5. ZAPŮJČIT DOMŮ ŠKOLNÍ POMŮCKY

MŠMT by mělo ve věci vydat doporučení, které dá zřizovatelům a školám jasný návod k tomu, jak postupovat ohledně zapůjčení školní pomůcek, které pomohou dětem při studiu z jejich domovů (například notebooky, tablety, případně i výtvarné či hudební pomůcky). Dále by mělo iniciovat dostupnost připojení k internetu.

6. ZAPŮJČIT KNIHY ZE ŠKOLNÍ ČI OBECNÍ KNIHOVNY

Zodpovědný pracovník by měl vybrat vhodné knihy ze školní (popř. obecní) knihovny, a zapůjčit je dětem do domácího prostředí.

7. PŘI PLÁNOVÁNÍ VÝUKY NA DOMA VŽDY MYSLET I NA TYTO DĚTI

Učitel by měl přizpůsobit distanční výuku či úkoly podmínkám, ve kterých tyto děti žijí. Vytvářet by měl i takové úkoly, jejichž vypracování není závislé na počítači či internetu.

8. NETLAČIT NA VÝKON / ZPOMALIT TEMPO

Děti jsou v současné náročné situaci pod velkým tlakem. Potřebují povzbuzení a podporu, nikoliv další tlak a stres. Řada škol děti zahlcuje úkoly v rozsahu vyšším, než jaký byl obvyklý při výuce, a jejich rodiče pedagogickými, technickými i časovými požadavky. Je třeba myslet na všechny děti a tlakem na výkon neprohlubovat ještě více budoucí rozdíly mezi dětmi po jejich návratu do školy.