Desatero pro rodiče dětí (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami

domů / blog / Desatero pro rodiče dětí (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami
Desatero pro rodiče dětí (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ (NEJEN) SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Desatero je v grafické podobě ke zhlédnutí a stažení ZDE.

Situace rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je při současných opatřeních proti šíření nemoci COVID-19 specifická. Rodiče musí zajistit nejen domácí vzdělávání svých dětí, ale také ošetřit jejich speciální vzdělávací potřeby. K tomu jim mohou scházet potřebné dovednosti, vzdělání, pomůcky i technické vybavení. Jak si v nastalé situaci poradit, kam se obrátit a co neopomenout, přináší následující desatero.

 

  1. VYŘIĎTE SI OŠETŘOVNÉ

Rodiče dětí do deseti let věku, pokud jsou zaměstnanci, mají nárok na ošetřovné ve výši 60 % ze základu platu. Vláda rozhodla o prodloužení lhůty vyplácení podpory z původních devíti dnů (resp. šestnácti u samoživitelů) na celou dobu uzavření škol z důvodu epidemie COVID-19. Stále v jednání je nárok na ošetřovné pro rodiče dětí se zdravotním postižením starších deseti let. Jedná se také o podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné. Aktuální informace sledujte na webových stránkách MPSV v sekci „Informace ke koronaviru“ a MPO, kde najdete také postup, jak o ošetřovné požádat.

  1. KOMUNIKUJTE SE ŠKOLOU

Většina škol využívá ke komunikaci s rodiči a dětmi komunikační nástroje, které umožňují také vedení hodin, zadávání úkolů a jejich vyhodnocování. Jejich přehled najdete na webovém portálu MŠMT k výuce na dálku. Domluvte se s učitelem Vašeho dítěte na pravidelné formě komunikace a podpory, která bude vyhovovat Vám oběma i Vašemu dítěti. Nejste odborníci. Nestyďte se požádat profesionály o radu či pomoc. Vaše dítě má právní nárok na vzdělávání na rovnoprávném základě s ostatními. A prací pedagogů je i na dálku zajistit vzdělávání všech dětí a pomáhat jim s ním. S pomocí pedagoga nastavte vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Jejich plnění se školou komunikujte a pružně upravujte na míru dítěti.

  1. STANOVTE SI PRAVIDELNÝ REŽIM, PLÁN A ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ

Pravidelný režim pomůže Vám i Vašemu dítěti se lépe orientovat a plnit stanovený plán, vzdělávací cíle a výstupy. Zařaďte výuku každý všední den ve stanovený čas. Dítě bude vědět, že má stejně jako ve škole čas na práci a následně pak čas na odpočinek, zábavu a hru. Stanovte si plán výuky například na každý týden a ten pak v týdenním horizontu postupně plňte. Dopřejte dítěti dostatek volného času a volný víkend.

  1. REAGUJTE NA POTŘEBY DÍTĚTE

Domácí výuka Vám umožňuje pružně reagovat na celkové i aktuální potřeby dítěte. Vycházejte ze zájmu dítěte a jeho schopnosti se soustředit. Prokládejte výuku chvílemi odpočinku, protažením či drobnou hrou. Plňte se svým dítětem nastavený výukový plán, ale nepřetěžujte ho. Mějte očekávání odpovídající individuálnímu vzdělávacímu potenciálu dítěte. A zároveň, pokud je tlak ze školy příliš vysoký, jednejte v zájmu dítěte a nenechte se školou tlačit k vypracování úkolů, které obsahem i počtem přesahují rámec běžné výuky a Vaše dítě nepřiměřeně zatěžují.

  1. VYUŽÍVEJTE DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE

V reakci na zavření škol se objevila řada podpůrných služeb cílených na podporu vzdělávání dětí v domácím prostředí. Česká televize vysílá každý všední den od 9:00 na ČT2 vzdělávací program UčíTelka pro žáky 1. – 5. tříd. Každý tematický učební blok trvá třicet minut a je určen vždy pro jeden ročník prvního stupně. Také Český rozhlas uvolnil vzdělávací pořady a audioknihy pro děti. Pražská městská knihovna nabízí 1308 titulů ke stažení zdarma. Na internetu je k dispozici řada rozcestníků nebo webových stránek, kde lze sledovat výuková videa, stahovat vzdělávací materiály i pracovní listy.

  1. VYUŽÍVEJTE DOSTUPNÉ ONLINE ZDROJE

MŠMT provozuje informační portál s řadou tipů ke vzdělávání na dálku. Řadu praktických tipů a odkazů přinesl magazín Perpetuum v článku „Jak zvládnout výuku po uzavření škol“. Někteří vydavatelé nabízí učebnice ke stažení zdarma (Fraus, Nová škola). Další zdroje budou pravděpodobně přibývat.

  1. PORAĎTE SE S RODIČI V OBDOBNÉ SITUACI

V nelehké situaci, se nyní nachází většina rodičů. Obraťte se na rodiče dětí v obdobné situaci a poraďte se s nimi. „Víc hlav, víc ví“ a samotné sdílení často velmi pomůže. Využijte svých osobních kontaktů nebo se obraťte na specializované spolky, rodičovské či pacientské organizace sdružující děti a rodiny s různými speciálními potřebami či specializované sociální služby. Na sociálních sítích také dobře fungují tematicky zaměřené diskuzní skupiny.

  1. PORAĎTE SE S ODBORNÍKY

Ohledně speciálních vzdělávacích potřeb Vašeho dítěte Vám mohou poradit organizace, které se na podporu dětí se SVP a jejich rodin zaměřují. Pro děti s různými zdravotními hendikepy dobře fungují pacientské a rodičovské organizace, pro děti znevýhodněné životními podmínkami řada sociálních služeb, na vzdělávání žáků s potřebou jazykové podpory se specializuje Meta, na podporu žáků mimořádně intelektově nadaných například Qiido a Mensa, na podporu rodičů a jejich dětí se SVP spolek Spolu. S Vašimi dotazy se můžete obracet také na naši poradnu ČOSIV prostřednictvím e-mailu.

  1. POŽÁDEJTE O POMOC

Je-li pro Vás nejen výuka dítěte, ale již samotná non-stop péče o něj příliš zatěžující, využijte dostupných sociálních služeb (osobní asistence, respitní péče, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod.) případně psychologické poradenství. Kontakty ve Vašem okolí najdete například v online katalogu projektu MPSV Právo na dětství. Požádat o pomoc můžete také dobrovolníky (skauty, studenty, apod.). Pokud se Vaše dítě vzdělává s podporou asistenta pedagoga, komunikujte o jeho podpoře při domácím vzdělávání Vašeho dítěte. Pomoci Vám může například s učebními materiály a podklady, a po dohodě také přímo s výukou v domácím prostředí (osobně i distančně). U osobních návštěv vždy zvažte rizika související s aktuální epidemiologickou situací.

  1. UČTE SE ZÁBAVNĚ A V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nastavte si pro výuku pohodové klima. Je-li dítě pod tlakem nebo ve stresu, nemůže se učit. Nezlobte se a nekřičte na dítě, když mu učení zrovna nepůjde. Dbejte na to, aby učení probíhalo v podpůrném a pozitivním prostředí a bylo pro dítě zábavné. Využívejte k učení hry. V rámci hry se dítě přirozeně naučí řadu věcí, aniž by mělo pocit výuky.