Traumatizovaný mozek

domů / blog / Traumatizovaný mozek
Traumatizovaný mozek

Krátké šestiminutové video přibližuje,  proč a jak reaguje mozek dítěte s traumatickými zážitky na stres i na první pohled bezvýznamné situace. Počet dětí s vývojovým traumatem je značný. Ve školách se často projevují náročným chováním, jehož příčinám a spouštěčům je někdy obtížné správně porozumět. Pokud se o to pokusíme, můžeme chování dětí lépe chápat a nastavit jim podpůrné prostředí a intervence.

Video Traumatizovaný mozek bylo přeloženo za finanční podpory Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Fondů EHP 2014-2021, program Vzdělávání.