Intervizní setkání v rámci lektorského výcviku ČOSIV

domů / blog / Intervizní setkání v rámci lektorského výcviku ČOSIV
Intervizní setkání v rámci lektorského výcviku ČOSIV

V sobotu 11. ledna 2020 proběhlo společné setkání účastníků lektorského kurzu v projektu Support of Positive Behaviour at Schools as a Prevention of Institutional Care for School Aged Children podpořeného nadací Porticus Vienna. Na společném setkání budoucích lektorů jsme v úvodu účastníky informovali o aktuálním dění na poli legislativy a strategických dokumentů v oblasti podpory well-beingu a duševního zdraví dětí.

Hlavní částí setkání byl kazuistický seminář, na kterém jsme diskutovali anonymizované kazuistiky dětí s problémy v chování, které účastníci řešili v rámci menších intervizních skupin, a společně jsme hledali možná řešení jejich situace. Snažili jsme se je nahlížet z pozice jednotlivých aktérů systému – kdo a co by mohl  pro dané dítě a jeho rodinu udělat. Diskuze byla velmi živá, lektoři navrhovali řešení, která se naučili v rámci výcviku, a současně i ta, která se osvědčila v jejich dosavadní praxi. To bylo i hlavním smyslem aktivity – na příběhu konkrétního dítěte aplikovat poznatky získané ve výcviku a současně se vzájemně obohatit o zkušenosti a dobrou praxi účastníků.

V odpolední části jsme diskutovali design vzdělávacího kurzu určeného pracovníkům ve školství a sociálních službách, jeho obsah a strukturu, která bude předložena k akreditaci, a další praktické aspekty výcviku. 

Řešili jsme také různé problémy související s výkladem platné legislativy, se kterými se účastníci ve své praxi setkávají. Společně jsme se s účastníky shodli na tom, že kazuisticky koncipovaná setkání jsou velmi přínosná, protože podporují přenos naučených informací do praxe.