Seminář Jak podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků v raném dětství

domů / blog / Seminář Jak podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků v raném dětství
Seminář Jak podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků v raném dětství

Ve čtvrtek 21.11. 2019 proběhl na Pedagogické fakultě UK veřejný seminář zaměřený na podporu pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s náročným chováním.

Záznam semináře je ke shlédnutí na inspiromatu ČOSIV Podpora inkluze.

V České republice narůstá počet dětí s vývojovým traumatem. Ve školách se často projevují náročným chováním, jehož příčinám a spouštěčům je někdy obtížné správně porozumět. Seminář byl zaměřen na představení vlivu traumatu v raném dětství na vývoj mozku a jeho fungování v pozdějším věku. Účastníci se také seznámili s vhodnými postupy, kterými lze dosáhnout zmírnění projevů náročného chování dětí s vývojovým traumatem ve školním prostředí.

Přednášela: Kaja Næss Johannessen – Klinická psycholožka s třináctiletou praxí v oblasti podpory obětí domácího násilí, dětí a mládeže s vývojovým traumatem a poruchou attachmentu. Ředitelka oddělení profesního rozvoje Dětského psychiatrického centra Østbytunet. Jedná se o pracoviště s vysoce ceněnou praxí v oblasti práce s dětmi a mladistvými se závažnými problémy v chování.

Ann-Karin Nielsen Bakken – Klinická psycholožka s patnáctiletou praxí v oblasti podpory dětí a mládeže s vývojovým traumatem a poruchou attachmentu. Zástupkyně ředitele klinického oddělení centra Østbytunet. Vedle přímé práce s klienty centra působí jako lektorka a konzultantka pro pedagogy a další profesní skupiny v oblasti podpory dětí a mladistvých s náročným chováním.

Seminář byl jednou z aktivit projektu Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí realizovaného Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání podpořenou z fondů EHP 2014-2021, program Vzdělávání. Za přispění států Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Pozvánka na seminář (PDF)