První setkání s lektorkami z partnerské organizace v Praze

domů / blog / První setkání s lektorkami z partnerské organizace v Praze
První setkání s lektorkami z partnerské organizace v Praze

Ve dnech 20. a 21. 11. 2019 proběhlo první setkání s lektorkami z partnerské organizace Østbytunet, na kterém došlo k vzájemnému seznámení mezi pracovníky ČOSIV, našimi partnery z centra Østbytunet a účastníky vzdělávacího programu – budoucími lektory, kteří po skončení projektu budou školit pedagogické pracovníky v oblasti podpory dětí s náročným chováním v důsledku vývojového traumatu. V průběhu setkání jsme byli kolegyněmi z centra Østbytunet seznámeni se systémem služeb pro ohrožené děti v Norsku, tematickým zaměřením vzdělávacího programu a jeho hlavními teoretickými východisky. Společně jsme naplánovali průběh návštěvy v centru Østbytunet a proběhl také první seminář pro veřejnost na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. O seminář, lektorovaný zkušenými psycholožkami Kajou Næss Johannessen a Ann Karin Bakken byl velký zájem a mimořádný byl i ohlas účastníků. Z veřejného semináře byl pořízen videozáznam, který je k dispozici na našem inspiromatu Podpora inkluze.