Měsíc: Listopad 2019

domů / 2019 / Listopad
Seminář Jak podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků v raném dětství

Seminář Jak podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků v raném dětství

Ve čtvrtek 21.11. 2019 proběhl na Pedagogické fakultě UK veřejný seminář zaměřený na podporu pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s náročným chováním.

Záznam semináře je ke shlédnutí na inspiromatu ČOSIV Podpora inkluze.

V České republice narůstá počet dětí s vývojovým traumatem. Ve školách se často projevují náročným chováním, jehož příčinám a spouštěčům je někdy obtížné správně porozumět. Seminář byl zaměřen na představení vlivu traumatu v raném dětství na vývoj mozku a jeho fungování v pozdějším věku. Účastníci se také seznámili s vhodnými postupy, kterými lze dosáhnout zmírnění projevů náročného chování dětí s vývojovým traumatem ve školním prostředí.

Přednášela: Kaja Næss Johannessen – Klinická psycholožka s třináctiletou praxí v oblasti podpory obětí domácího násilí, dětí a mládeže s vývojovým traumatem a poruchou attachmentu. Ředitelka oddělení profesního rozvoje Dětského psychiatrického centra Østbytunet. Jedná se o pracoviště s vysoce ceněnou praxí v oblasti práce s dětmi a mladistvými se závažnými problémy v chování.

Ann-Karin Nielsen Bakken – Klinická psycholožka s patnáctiletou praxí v oblasti podpory dětí a mládeže s vývojovým traumatem a poruchou attachmentu. Zástupkyně ředitele klinického oddělení centra Østbytunet. Vedle přímé práce s klienty centra působí jako lektorka a konzultantka pro pedagogy a další profesní skupiny v oblasti podpory dětí a mladistvých s náročným chováním.

Seminář byl jednou z aktivit projektu Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí realizovaného Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání podpořenou z fondů EHP 2014-2021, program Vzdělávání. Za přispění států Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Pozvánka na seminář (PDF)

První setkání s lektorkami z partnerské organizace v Praze

První setkání s lektorkami z partnerské organizace v Praze

Ve dnech 20. a 21. 11. 2019 proběhlo první setkání s lektorkami z partnerské organizace Østbytunet, na kterém došlo k vzájemnému seznámení mezi pracovníky ČOSIV, našimi partnery z centra Østbytunet a účastníky vzdělávacího programu – budoucími lektory, kteří po skončení projektu budou školit pedagogické pracovníky v oblasti podpory dětí s náročným chováním v důsledku vývojového traumatu. V průběhu setkání jsme byli kolegyněmi z centra Østbytunet seznámeni se systémem služeb pro ohrožené děti v Norsku, tematickým zaměřením vzdělávacího programu a jeho hlavními teoretickými východisky. Společně jsme naplánovali průběh návštěvy v centru Østbytunet a proběhl také první seminář pro veřejnost na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. O seminář, lektorovaný zkušenými psycholožkami Kajou Næss Johannessen a Ann Karin Bakken byl velký zájem a mimořádný byl i ohlas účastníků. Z veřejného semináře byl pořízen videozáznam, který je k dispozici na našem inspiromatu Podpora inkluze.

 

Stanovy ČOSIV

Stanovy České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) naleznete ZDE.

Pozvánka na ČOSIV seminář – Jak podpořit děti s náročným chováním

Pozvánka na ČOSIV seminář – Jak podpořit děti s náročným chováním

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) Vás zve na seminář JAK PODPOŘIT DĚTI S NÁROČNÝM CHOVÁNÍM V DŮSLEDKU NEGATIVNÍCH ZÁŽITKŮ V RANÉM DĚTSTVÍ, který se bude konat ve čtvrtek 21.11. 2019 od 13.00 do 16.00 v prostorách Pedagogické fakulty UK, místnost R016, Magdaleny Rettigové 47/4, Praha 1. Seminář bude v anglickém jazyce, tlumočení bude zajištěno.

V České republice narůstá počet dětí s vývojovým traumatem. Ve školách se často projevují náročným chováním, jehož příčinám a spouštěčům je někdy obtížné správně porozumět. Seminář je zaměřen na představení vlivu traumatu v raném dětství na vývoj mozku a jeho fungování v pozdějším věku. Účastníci se také seznámí s vhodnými postupy, kterými lze dosáhnout zmírnění projevů náročného chování dětí s vývojovým traumatem ve školním prostředí.
___________________________________________________________________________________
Kaja Næss Johannessen je klinickou psycholožkou s třináctiletou praxí v oblasti podpory obětí domácího násilí, dětí a mládeže s vývojovým traumatem a poruchou attachmentu. Je ředitelkou oddělení profesního rozvoje Dětského psychiatrického centra Østbytunet v Norsku. Jedná se o pracoviště s vysoce ceněnou praxí v oblasti práce s dětmi a mladistvými se závažnými problémy v chování.

Ann-Karin Nielsen Bakken je klinickou psycholožkou s patnáctiletou praxí v oblasti podpory dětí a mládeže s vývojovým traumatem a poruchou attachmentu. Je zástupkyní ředitele klinického oddělení centra Østbytunet. Vedle přímé práce s klienty centra působí jako lektora a konzultantka pro pedagogy a další profesní skupiny v oblasti podpory dětí a mladistvých s náročným chováním.

Realizace semináře je jednou z aktivit projektu Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí realizovaného Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání podpořenou z fondů EHP 2014-2021 zaměřeného na podporu pedagogických pracovníků při vzdělávání dětí a žáků s náročným chováním. Účast je pro zájemce bezplatná. Kapacita semináře je omezena. Prosíme, registrujte se na e-mail: magdalena.olsanova@cosiv.cz. V přihlášce na seminář prosím uveďte Vaše jméno a organizaci.

Tisková zpráva: ČOSIV začíná unikátní projekt na podporu dětského duševního zdraví

Tisková zpráva: ČOSIV začíná unikátní projekt na podporu dětského duševního zdraví

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání začátkem tohoto školního roku zahájila ve spolupráci s Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet z Norska realizaci dvouletého projektu s názvem Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí. Projekt je realizován díky podpoře fondů EHP 2014-2021.

Projekt reaguje na potřeby učitelů, kteří stále častěji poukazují na obtíže při vzdělávání žáků s náročným chováním a potřebu dalšího vzdělávání v této oblasti. Žáků s problémy v chování ve školách přibývá, v uplynulých deseti letech narostl čtyřnásobně. Narůstá počet dětí s duševním onemocněním, věk rozvoje duševního onemocnění se navíc posouvá do stále nižšího věku. Žáci projevující se náročným chováním často zažívají ve škole neúspěch a nezřídka končí v ústavních zařízení. Jednou z nejzávažnějších příčin náročného chování je tzv. komplexní (vývojové) trauma. Jedná se o opakovanou či dlouhodobou zkušenost týrání, zneužívání nebo zanedbávání v raném dětství, která zásadně ovlivňuje vývoj mozku dítěte, což má negativní dopad na jeho psychický vývoj, prožívání a sociální interakce.
Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu určeného učitelům a speciálním pedagogům zaměřeného na podporu dětského duševního zdraví ve školách a vzdělávání dětí a žáků s náročným chováním z důvodu komplexního (vývojového) traumatu. V projektu je plánováno vytvoření a pilotáž vzdělávacího programu a příprava týmu lektorů, kteří jej budou školit po celém území ČR. V projektu jsou plánovány také veřejné semináře pro učitele a studenty připravující na povolání učitele. Nejbližší veřejný seminář proběhne na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. listopadu od 13.00 do 16.00.

Lektorkami semináře budou pracovnice partnerské organizace – Centra Østbytunet, které se věnuje podpoře dětí a mladistvých s komplexním traumatem a vzdělávání profesionálů, kteří s těmito dětmi pracují.

Díky podpoře fondů EHP 2014-2021 je seminář pro účastníky zdarma včetně zajištění simultánního tlumočení.

V projektu je pro budoucí lektory naplánovaná týdenní stáž na pracovišti Centra Østbytunet, která proběhne v únoru 2020.