Měsíc: Říjen 2019

domů / 2019 / Říjen

Projekt EHP – Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí

logoNG
logoC
logoO

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.


Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí
Číslo projektu: EHP-CZ-IN-1-001
Program: Vzdělávání
Typ projektu: Projekty institucionální spolupráce
Zrostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz/fondy-ehp
Období realizace: 08/2019–08/2020
Partnerská instituce: Norske Kvinners Sanitesforening Akershus Østbytunet,
Hlavní řešitel: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s


O projektu:

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ve spolupráci s Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet z Norska vytváří unikátní program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu rozvoje dětského duševního zdraví a vzdělávání žáků s náročným chováním. V rámci projektu bude vytvořen a pilotován vzdělávací program a budou vyškoleni lektoři programu z řad psychologů a speciálních pedagogů. Mezi plánované aktivity projektu jsou také zahrnuty veřejné semináře pro učitele a studenty pedagogických fakult. Cílem projektu je přispět k rozvoji profesních kompetencí českých učitelů v podpoře žáků s náročným chováním ve školách.