Účinná prevence problémového chování – přístup PBIS

domů / blog / Účinná prevence problémového chování – přístup PBIS
Účinná prevence problémového chování – přístup PBIS

Margreet van Oudheusden představila metodu intervence PBIS (Positive Behavior Intervention and Support=podpora pozitivního chování žáků), především PROČ, JAK a CO tato intervence mění v chování žáků. Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí a cílenou intervenci u žáků s problémovým chováním.

Přednáška volně navázala na seminář Dr. Steva Goodmana, který se na PedF UK konal v lednu 2019 a kde Steve Goodman představil metodu z perspektivy USA, kde působí. Margreet van Oudheusden je přednášející, výzkumnou pracovnicí a konzultantkou na Windesheim University of Applied Sciences v Holandsku. V PBIS se angažuje jako výzkumnice a koučka PBS tréninkových programů. V současnosti vede evropskou sekci Association for Positive Behavior Support (APBS) a představila své zkušenosti s metodou PBIS v Evropě.

Záznam přednášky Steva Goodmana je k dispozici ZDE.