Workcoffee ČOSIV – 29. 3. 2019

domů / blog / Workcoffee ČOSIV – 29. 3. 2019

V rámci workcoffee jsme měli dalšího zajímavého zahraničního hosta, tentokrát holandskou kolegyni Margreet van Oudheusden, která je přednášející, výzkumnou pracovnicí a konzultantkou na Windesheim University of Applied Sciences v Holandsku. Představila metodu intervence PBIS (Positive Behavior Intervention and Support=podpora pozitivního chování žáků) a navazala na svého kolegu z Association for Positive Behavior Support (APBS) Steva Goodmana. Metoda PBIS je komplexní systém intervence zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí a cílenou intervenci u žáků s problémovým chováním. Dále jsme probírali Eduzměnu a novinky organizací.