Společně k inkluzivnímu vzdělávání – závěrečné setkání

domů / blog / Společně k inkluzivnímu vzdělávání – závěrečné setkání
Společně k inkluzivnímu vzdělávání – závěrečné setkání

Dne 7. 12. 2018 proběhlo poslední setkání ředitelů škol, zástupců ředitelů a pedagogických pracovníků zapojených do projektu „Společně k inkluzivnímu vzdělávání,“ realizovaného za podpory Nadace Albatros a Česko-německého fondu budoucnosti. Hlavním tématem závěrečného setkání bylo vzdělávání a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem. Lektorka Markéta Slezáková z organizace Meta o.p.s. představila řadu výukových materiálů a pomůcek využitelných při výuce nejen dětí s odlišným mateřským jazykem.

 Druhá část programu byla věnována závěrečné evaluaci projektu, který byl zaměřen především na posílení kompetencí pedagogických pracovníků v praxi s různorodou žákovskou skupinou prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.

Do projektu bylo zapojeno 7 škol z ČR a 3 školy z Berlína. Zástupci českých škol měli možnost účastnit se studijní stáže v Berlíně, kde se dozvěděli, jaké metody a postupy používají jejich zahraniční kolegové a odvezli si spoustu inspirace. Kromě studijní stáže se zástupci škol účastnili workshopů se zahraničními odborníky a v průběhu celého roku jsme v rámci společných setkání probírali různá témata, diskutovali o nich s odborníky a navzájem sdíleli zkušenosti. Školy hodnotily projekt jako přínosný, velmi si toho vážíme a těšíme se na další spolupráci.

„Naše škola, která se rozhodla jít cestou inkluzivního vzdělávání, našla v projektu, který realizuje ČOSIV, podporu, kterou již dlouho hledala. Sdílení, spolupráce, smysluplnost a velmi profesionální tým, to jsou atributy, kterých si nejvíce ceníme. Získané informace můžeme ihned přenášet do každodenní praxe. Takto si představuji kvalitní podporu školám.“ ZŠ Velké Hamry

„Projekt je pro nás opravdu velmi přínosný. Líbí se nám zařazování témat z oblasti inkluze, které naši školu aktuálně tíží a zprostředkování kontaktu s odborníky. Těšíme se na zahraniční výjezd s ukázkami příkladů dobré praxe. Atmosféra pracovních setkání je příjemná, rádi si vyměňujeme zkušenosti ze svých škol.“ ZŠ Okružní, Most

„Jsme velmi vděční za jakoukoliv podporu v oblasti společného vzdělávání. Tento projekt splňuje všechna naše očekávání.“ ZŠ Trmice

Projekt byl realizován za podpory Nadace Albatros a Česko-německého fondu budoucnosti.