Unikátní výcvik zaměřený na podporu dětí s problémy v chování ve škole

domů / blog / Unikátní výcvik zaměřený na podporu dětí s problémy v chování ve škole
Unikátní výcvik zaměřený na podporu dětí s problémy v chování ve škole

Ve dnech 9.-11. listopadu proběhl první třídenní blok unikátního ročního výcviku zaměřeného na podporu dětí s problémy v chování ve škole. S předními tuzemskými i zahraničními odborníky jsme připravili tréninkový program zaměřený na metody diagnostiky potřeb dětí s problémy v chování a intervenční postupy vhodné pro školní prostředí. V následujících dvou letech chceme vyškolit spolupracující lektory, kteří po skončení kurzu budou s naší podporou realizovat kurzy v jednotlivých krajích ČR. Více než tři desítky expertů z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, učitelů a ředitelů škol ze všech regionů v České republice se tak stane významnou podporou pedagogů při hledání funkčních forem podpory dětí, které pocházejí z rodin zasažených domácím násilím, rodičovskými konflikty, dětí s ADHD, Aspergerovým syndromem či duševním onemocněním.

Těší nás vynikající lektorský tým:

doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D. – docent lékařské psychologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, klinický psycholog, soudní znalec v oboru psychologie a pedagogiky, věnuje se také poradenské a klinické praxi v oblasti problematiky syndromu CAN. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou dětské. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK. Je odborných ředitelem občanského sdružení Národní institut pro děti a rodinu a členem řady odborných společností (např. Mezinárodní společnosti pro ochranu dětí před týráním a zneužíváním).  Je vedoucím redaktorem vědeckého časopisu Psychology Observer a členem redakčních rad několika významných zahraničních časopisů (Journal of Abnormal Child Psychology, Medical Science Monitor, Neuroendocrynology Letters).

Mgr. Terezie Pemová  – vystudovala obor sociální práce na FF UK. Zabývá se problematikou ADHD, v dětství i dospělosti, sociální práci s rodinou a poradenstvím. Vede kurzy pro rodiče, pěstouny, pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a další pomáhající. Externě vyučuje na vysokých školách v ČR, pracovala jako mentorka mezinárodních programů Open Society Institute v Albánii a Kyrgyzstánu, je členkou ISPCAN (Mezinárodní společnost pro ochranu dětí před týráním a zneužíváním). Je autorkou projektu HYPERKA, ve kterém působí jako vedoucí programů a metodička.

Steve Goodman, Ph.D., ředitel Michigan’s Integrated Behavior and Learning Support Initiative.  Získal doktorát v oblasti dětské psychologie se zaměřením na Aplikovanou Behaviorální Analýzu. Je specialistou na podporu pozitivního chování žáků. 12 let zastával pozici učitele ve škole pro žáky s poruchami chování. Působí jako konzultant pro pedagogické pracovníky v oblasti problémového chování žáků a jako vysokoškolský pedagog v přípravě budoucích učitelů. Publikoval několik výzkumných studií v odborných časopisech a publikacích zaměřených na intervenční postupy  v oblasti podpory pozitivního chování žáků a vztah problémů v chování se školním úspěchem.

Lars Halaas Lyster je psycholog, který pracuje v norské regionální pobočce centra zaměřeného na podporu obětem násilí, stresu z traumatických zkušeností a prevenci sebevražd (RVTS Øst). Má za sebou mnohaleté zkušenosti klinického psychologa s dětmi, mladistvými a rodinami, které prošly traumatickým zážitkem.

Mgr. Klára Laurenčíková je speciální pedagožka a předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Externě přednáší na Katedře speciální pedagogiky PedF UK. Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a předsedkyní správní rady Asistence, o.p.s. Působila jako náměstkyně ministra školství, poradkyně ministryně práce a sociálních věcí, pracovala v Jedličkově ústavu a školách s dětmi se zdravotním postižením a v Charitě ČR. Intenzivně se zajímá o kvalitu a otevřenost vzdělávacích systémů, je aktivní rovněž v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti.