S inkluzí pomáhají rodičům i pedagogům centra podpory NIDV

domů / blog / S inkluzí pomáhají rodičům i pedagogům centra podpory NIDV
S inkluzí pomáhají rodičům i pedagogům centra podpory NIDV

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání nabízejí školám a rodičům i tento rok bezplatné poradenství a konzultace v oblasti inkluze. Centra fungují na všech krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Přehled krajských pracovišť najdete ZDE.

Centra nabízejí podporu v těchto oblastech:

 • legislativní dokumenty a systém podpůrných opatření,
 • speciální a sociální pedagogika,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními,
 • děti/žáci nadaní, s odlišným mateřským jazykem, z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišnými životními podmínkami,
 • primární prevence rizikového chování,
 • etopedie, psychopedie , vývojová psychologie a logopedie,
 • komunikace a spolupráce s rodiči, klima školy,
 • management školy.

Školy zde zároveň mohou řešit i dlouhodobější otázky jako například nastavení správného fungování školního poradenského pracoviště, kultury školy nebo zdravých vztahů ve třídě.

Neváhejte a řekněte si o podporu.

Další užitečné články, materiály a odkazy najdete na webu http://www.inkluzevpraxi.cz/.

2 thoughts on “S inkluzí pomáhají rodičům i pedagogům centra podpory NIDV

 1. Dobrý den,
  chci se zeptat, jak lze pracovat s rodiči, kteří odmítají na doporučení školy navštívit se svým dítětem, které očividně má nějaký problém, PPP nebo SPC.
  Jako rodiče ostatních dětí ve třídě se cítíme bezmocně, protože situace ve třídě začíná být neúnosná, navzdory ujištění vedení školy, že dělají, co je v jejich silách.
  Děkuji

  1. Taková situace je vždy náročná. Neznám situaci konkrétního žáka, pro rodiče nicméně může být velmi psychicky náročné přijmout fakt, že jejich dítě má nějaké speciální vzdělávací potřeby. Existují určité fáze vyrovnávání se zjištěním o postižení dítěte, jednou z nich je i fáze popření (obdobně jako u závažné nemoci). Iniciativu by v tuto chvíli měla vyvinout škola, nejlépe prostřednictvím výchovného poradce nebo speciálního pedagoga popř. přizvat psychologa. Ti by měli rodiče podpořit na cestě k vyhledání odborné pomoci. Někdy je komunikace vedena ne zcela šťastně a dojde k obranným reakcím z strany rodičů, které mohou využití odborné pomoci ještě více oddálit. Někdy může být užitečné, pokud s rodinou naváže kontakt někdo jiný (např. jiný rodič), důležité je vyjádřit zájem o dítě a naplnění jeho potřeb ve škole. Je společným zájmem všech zúčastněných, aby byla dítěti poskytnuta podpůrná opatření, která mu mohou pomoci ve školním prostředí a tím přispějí k celkovému zlepšení situace ve třídě i pro ostatní žáky. Někteří rodiče jsou v péči o své děti hostilní a nezajímá je, že jejich dítě má speciální potřeby. V takových případech se škola může obrátit na orgán sociálně právní ochrany dětí, který jako jediný může rodičům využití poradenské služby v PPP nebo SPC nařídit. To je však krajní situace a vždy je třeba vyčerpat jiné možnosti.

Comments are closed.