Společně k inkluzivnímu vzdělávání – třetí setkání

domů / blog / Společně k inkluzivnímu vzdělávání – třetí setkání
Společně k inkluzivnímu vzdělávání – třetí setkání

V rámci projektu „Společně k inkluzivnímu vzdělávání“ se již po třetí sešli ředitelé, zástupci ředitelů a pedagogičtí pracovníci zapojených škol. Setkání proběhlo 4. 6. 2018 v Informačním centru OSN. Témata, která si účastníci zvolili, byla pro tentokrát Mediální obraz školy a Práce s dětmi s PAS.

Úvodního slova se ujal Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN, který se ve své prezentaci zaměřil na rozvojové a vzdělávací cíle OSN.

S tématem Mediálního obrazu školy začala svůj workshop Kateřina Jonášová – publicistka, která dříve psala pro Reflex, Lidové noviny, Mladou frontu Dnes a Přítomnost. Dnes občasně spolupracuje s Respektem, působí jako moderátorka a zapojuje se do projektů, které posilují ženy a občanskou angažovanost. Připravila si pro zúčastněné workshop zaměřený na posílení mediálního obrazu školy, práci s médii a komunikaci s veřejným prostorem.

Jako druhá se představila Pavla Kubálková – publicistka a redaktorka zpravodajství České televize, která se zaměřila na práci medií s tématem vzdělávání a komunikaci svých úspěchů s televizním zpravodajstvím.

Odpolední blok byl celý věnován práci s dětmi s PAS.  Tématu se chopila Lenka Bittmannová – speciální pedagožka působící v Národním ústavu pro autismus NAUTIS. Lenka Bittmannová představila účastníkům několik zajímavých metod práce, uvedla je do základů problematiky a zodpověděla všechny dotazy z praxe škol.

Všechny zapojené školy shledaly setkání jako velmi nápomocné a těší se zářijovou studijní návštěvu berlínských škol.

Projekt je realizován za podpory Nadace Albatros.