Pomůcky pro uvolnění psychomotorického neklidu

domů / Okénko do praxe / Pomůcky pro uvolnění psychomotorického neklidu
Pomůcky pro uvolnění psychomotorického neklidu

Žáci se syndromem ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou) často projevují téměř neustálou drobnou fyzickou aktivitu, známá také jako psychomotorický neklid. Ten se může projevovat např. vrtěním či poposedáváním na židli, hraním si s rukama či se školními pomůckami, bezúčelným čmáráním, okusováním psacího náčiní, v závažnějších případech i nekoordinovanými pohyby celého těla.  Děti s ADHD nejsou schopné psychomotorický neklid ovládnout svou vůlí. Okřikování a trestání za tyto projevy pouze zvyšují psychické napětí, které psychomotorický neklid obvykle ještě zhoršuje.

Jednou z možností podpory žáků s psychomotorickým neklidem je nabídnutí vhodných pomůcek, které dítěti umožní naplnění potřeby této fyzické aktivity způsobem, který neruší ostatní spolužáky.