Pomůcky pro dechová cvičení

domů / Okénko do praxe / Pomůcky pro dechová cvičení
Pomůcky pro dechová cvičení

Dechová cvičení jsou důležitou průpravou pro nácvik čtení, snažíme se jimi docílit prohloubení nádechu a výdechu. K podpoře motivace u těchto cvičení můžeme využít např. následující pomůcky.