Vzájemnou výměnou zkušeností k inkluzivnímu vzdělávání – projekt

domů / blog / Vzájemnou výměnou zkušeností k inkluzivnímu vzdělávání – projekt
Vzájemnou výměnou zkušeností k inkluzivnímu vzdělávání – projekt

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání zahajuje realizaci projektu s názevem „Vzájemnou výměnou zkušeností k inkluzivnímu vzdělávání“. Projekt je realizován s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Tento projekt je provázán a doplňuje projekt “Společně k inkluzivnímu vzdělávání” podpořený Nadací Albatros. Projekt sdružuje celkem sedm běžných základních škol zastoupených řediteli a vybranými pedagogickými pracovníky, kteří mají zájem o podporu a zkvalitnění společného vzdělávání na své škole.

Cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností, poskytnutí podpory v rámci seminářů ve vybraných tématech a v neposlední řadě budou mít ředitelé a další zástupci škol vyjet na zahraniční stáž do Berlína, navštívit 3 berlínské školy, načerpat inspiraci a případně navázat další spolupráci.

Realizace projektu probíhá od dubna do prosince 2018, plánujeme společná setkávání se zástupci zapojených škol, zahraniční stáž v Berlíně, aby došlo k přenosu zkušeností a sdílení efektivních metod a postupů mezi školami a dále školám nabídneme odborné konzultace. Jednotlivé aktivity projektu:

  • studijní návštěva zástupců českých škol na školách v Berlíně
  • 2 návštěvy zahraničních expertů v ČR a realizace workshopů
  • nabídka odborných konzultací
  • přenos inspirativních metodických materiálů
  • zpracování medailonků zahraničních škol
  • vznik „Inspiromatu“ – webové sekce, kde budeme sdílet inspirativní metodické materiály, pomůcky aj. věci využitelné v praxi.

Partnerem projektu je německá škola Berg Fidel Grundschule.

Projekt je realizován za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.