Společně k inkluzivnímu vzdělávání – druhé setkání

domů / blog / Společně k inkluzivnímu vzdělávání – druhé setkání
Společně k inkluzivnímu vzdělávání – druhé setkání

Účastníci projektu „Společně k inkluzivnímu vzdělávání“ se znovu sešli 26. března 2018. Hlavní náplní tohoto setkání byly praktické semináře vedené zkušenými lektory na řediteli zvolená témata:

  •  Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga – seminář skvěle vedl PhDr. Zbyněk Němec – vyučující speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově a spoluorganizátor webové stránky asistentpedagoga.cz. Ředitele zajímalo zejména ukotvení asistenta pedagoga v zákoně a role asistenta ve třídě.
  • Společné vzdělávání žáků nadaných a žáků s SVP, individualizace výuky a multisenzoriální přístup – kterého se ujala PhDr. Lenka Felcmanová, taktéž vyučující speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově a místopředsedkyně ČOSIV. Předvedla ředitelům konkrétní metody práce s celou třídou i jednotlivci a přinesla s sebou mnoho zajímavých a praktických pomůcek.

Příští setkání nás čeká v červnu a ředitelům bude poskytnuta podpora v oblasti práce s dětmi s poruchou autistického spektra a také je čeká velmi zajímavý workshop na práci s mediálním obrazem školy.

Začátkem září by se měla uskutečnit návštěva berlínských škol.

Projekt je realizován za podpory Nadace Albatros.