Vliv přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě na vzdělávací výsledky jejich spolužáků

domů / blog / Vliv přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě na vzdělávací výsledky jejich spolužáků

Výsledky analýzy dopadů vzdělávání žáků se SVP na žáky bez SVP byly shrnuty v článku zveřejněném v časopise Školní poradenství v praxi.

Řada zástupců odborné i laické veřejnosti se v souvislosti s podporou rozvoje inkluzivního vzdělávání obává možného negativního dopadu na vzdělávací výsledky žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb (SVP). V této souvislosti jsou velmi zajímavé výsledky metaanalýzy s názvem The impact of placing pupils with special educational needs in mainstream schools on the achievement of their peers, která byla v roce 2007 představena v odborném časopise Educational Research. Jejími autory jsou Afroditi Kalambouka, Peter Farrell, Alan Dyson a Ian Kaplan z University of Manchester.

Závěry metaanalýzy ukazují, že začleňování žáků se SVP do škol hlavního vzdělávacího proudu nemá nepříznivé dopady na školní úspěšnost žáků bez SVP. 90 % výstupů hodnocených studií prokázalo neutrální nebo pozitivní dopad na vzdělávací výsledky žáků bez SVP.

Celý článek si můžete přečíst ZDE.