Společně k inkluzivnímu vzdělávání – první setkání

domů / blog / Společně k inkluzivnímu vzdělávání – první setkání
Společně k inkluzivnímu vzdělávání – první setkání

11. ledna 2018 se uskutečnilo první setkání s řediteli zapojených škol, na kterém kromě představení účastníků projektu proběhlo vzájemné sdílení očekávání a potřeb, představili jsme německé spolupracující školy, společně jsme se domluvili na tématech, kde nejvíce oceníme zahraniční praxi a představili jsme si metodiku autoevaluace školy. Ředitelé si zvolili témata, která shledávají potřebná vzhledem ke dalšímu rozvoji školy (práce pedagoga a asistenta pedagoga, společné vzdělávání žáků nadaných a žáků s SVP, vzdělávání žáků s PAS či žáků s OMJ, a jiné).

Celkově je projekt zaměřený na sdílení dobrých praxí v oblasti podpory vzdělávání žáků se SVP se zaměřením na žáky s náročným chováním. Mezi aktivity projektu patří sdílení zkušeností s dalšími tuzemskými školami, návštěva škol v Německu zaměřená na zmapování a přenos dobrých praxí a v neposlední řadě také realizaci workshopů nejen pro pracovníky zapojených škol vedené zahraničními odborníky zaměřené např. na zvládání náročného chování žáků v prostředí školy.

Spolupracující berlínské školy:

  • Erika Mann Grundschule
  • Heinrich Zille Grundschule
  • Heinz Brandt Schule

Spolupracující školy jsme vybírali podle jasně daných kritérií, důležité pro nás bylo, aby školy měly zkušenost s inkluzivním vzděláváním, jasnou vizi, aby ve škole působil profesionální a motivovaný kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků a také aby školy kvalitně zvládaly různorodé metody a formy výuky.

Účastníci hodnotili první setkání jako vydařené a ocenili možnost sdílení vlastních zkušeností mezi sebou a prostor pro dotazy (týkající se například nové legislativy, aj.).

Projekt je realizován za podpory Nadace Albatros.