Žáky musíme brát vážně se všemi jejich obavami i starostmi

domů / blog / Žáky musíme brát vážně se všemi jejich obavami i starostmi
Žáky musíme brát vážně se všemi jejich obavami i starostmi

Christian Iberle (34 let) učí šest let na gymnáziu Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach v Německu. Učí angličtinu, filozofii a tělesnou výchovu. Ve škole studuje přibližně 700 žáků, v průměru je ve třídě 25 žáků. V rozhovoru s ním se dočtete o zvládání šikany i o tom, jakým způsobem v zahraničí přistupují k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Jak zlepšujete školní klima?

Pro budování pozitivního školního klimatu je naprosto nezbytné nastavit dobré vztahy s žáky, nabídnout jim podporu, když ji potřebují. Brát je vážně se všemi jejich obavami i starostmi. Snažit se jim porozumět, i pohnutkám, které je k nějakému jednání vedou. Je třeba zaměřit se na celou jejich osobnost.

  • Jaké jsou, podle Vás, tři nejdůležitější znaky školy, kam žáci chodí rádi?

Aktivní učitelé, kteří stále vymýšlejí nové metody výuky i způsoby komunikace s žáky. Široká nabídka různých předmětů, volitelných předmětů i volnočasových aktivit. A také budování určité komunity, kde je každý rovnocenným partnerem.

  • Jak spolupracujete s rodiči žáků?

Máme s nimi pravidelný kontakt skrze email, kde je informujeme o všech různých aktivitách, termínech a událostech. Také je povzbuzujeme v tom, aby sami vyhledávali učitele, chodili za námi a ptali se nás na své děti. Významnou součásti školy je i Rada rodičů, kteří s námi i ředitelem diskutují o různých tématech týkajících se života školy.

  • Jak žáky připravujete na budoucí povolání?

Školu pravidelně navštěvují zástupci univerzit, experti na kariérní poradenství a zástupci informačních pracovních center, kteří našim žákům poskytují přehledné informace o možnostech dalšího studia a budoucího pracovního uplatnění.

  • Jakou podporu nabízíte žákům se speciálními vzdělávacími potřebami?

Žáci v Německu si mohou vybrat, do jaké školy chtějí chodit. Někteří naši žáci mají osobního asistenta, který jim poskytuje podporu v průběhu celého dne. Učitelé se snaží žákům maximálně pomoci vzhledem k jejich vzdělávacím potřebám. Což je samozřejmě někdy náročné, pokud je ve třídě více než 25 žáků, ale my se o to prostě musíme vždy snažit.  Ve škole zároveň máme školního psychologa, speciálního pedagoga a několik asistentů pedagoga.

  • Jak se vyrovnáváte s problémem šikany?

Zcela zásadní je v tomto směru podpora školního psychologa, se kterým se o těchto problémech vždy radíme. Zároveň o tom diskutujeme s celou třídou.

  • Jak byste zhodnotil německý vzdělávací systém?

Myslím, že učitelé zde mají dobré pracovní podmínky, což se pak zákonitě odráží i na jejich práci a vztahu k žákům. Za hlavní negativum považuji především příliš velký tlak na děti a také částečnou selektivnost vzdělávacího systému.