Vyhlášení Evropského pilíře sociálních práv

domů / blog / Vyhlášení Evropského pilíře sociálních práv
Vyhlášení Evropského pilíře sociálních práv

Představitelé zemí Evropské unie v listopadu vyhlásili Evropský pilíř sociálních práv na sociálním summitu o spravedlivých pracovních místech a růstu ve švédském Göteborgu, který má zajistit účinnější ochranu práv občanům EU ve třech hlavních oblastech: 1) rovné příležitosti a přístup na trh práce, 2) spravedlivé pracovní podmínky a 3) sociální ochrana a začleňování, pro které formuluje 20 základních zásad.

 Zde jsou vyjmenovány jednotlivé kapitoly a body (základní zásady), které obsahují.

Kapitola I: Rovné příležitosti a přístup na trh práce

 1. Všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení
 2. Rovnost žen a mužů
 3. Rovné příležitosti
 4. Aktivní podpora zaměstnanosti

Kapitola II: Spravedlivé pracovní podmínky

 1. Bezpečné a adaptabilní zaměstnání
 2. Mzdy
 3. Informace o pracovních podmínkách a ochrana v případě propuštění
 4. Sociální dialog a zapojení pracovníků
 5. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
 6. Zdravé, bezpečné a dobře uzpůsobené pracovní prostředí a ochrana údajů

Kapitola III: Sociální ochrana a začleňování

 1. Péče o děti a podpora dětí
 • Děti mají právo na cenově dostupné a kvalitní vzdělávání a péči v raném věku.
 • Děti mají právo na ochranu před chudobou. Děti ze znevýhodněných prostředí mají právo na zvláštní opatření pro zvýšení rovných příležitostí.
 1. Sociální ochrana
 2. Podpora v nezaměstnanosti
 3. Minimální příjem
 4. Příjem ve stáří a důchody
 5. Zdravotní péče
 6. Začlenění osob se zdravotním postižením
 7. Dlouhodobá péče
 8. Bydlení a pomoc pro osoby bez domova
 9. Přístup k základním službám

Více informací a podrobněji rozpracované jednotlivé body najdete na webu Institutu pro sociální politiku a výzkum, z.s.

Publikace European Pillar of Social Rights k dispozici ZDE.