Analýza OSF „Obědy zdarma v předškolním a školním vzdělávání”

domů / blog / Analýza OSF „Obědy zdarma v předškolním a školním vzdělávání”
Analýza OSF „Obědy zdarma v předškolním a školním vzdělávání”

Společnost MEDIAN vypracovala analýzu obědů zdarma v předškolním a školním vzdělávání pro Nadaci OSF. Cílem této studie bylo zmapovat současnou situaci v ČR v oblasti poskytování obědů a stravného zdarma dětem v mateřských a základních školách. Pomocí kvantitativní analýzy jsme zmonitorovali zkušenosti zástupců základních a mateřských škol s využíváním souvisejících programům MŠMT a MPSV. Analýza také zjišťovala jejich postoje a postoje veřejnosti vůči  dotování stravného.

Analýza dospěla k těmto hlavním zjištěním:

  • 70 % oslovených mateřských škol, které chudým dětem dotují stravné, potvrzují u těchto dětí znatelné zlepšení docházky a také zlepšení jejich výsledků (dle 60 % respondentů). 37 % z nich pak zaznamenalo po zavedení možnosti dotace stravného zvýšení počtu chudších dětí ve školce. Pozorovaným efektem těchto opatření je i zlepšení vzájemné spolupráce mezi rodiči těchto dětí a školou.

  • 71 % veřejnosti zastává názor, že jejich kraj by se do programu MPSV na dotování obědů a stravného nejchudším dětem zapojit měl. V krajích s největším počtem sociálně vyloučených lokalit je podpora programu veřejností nadprůměrná.

  • Do výzvy programu MPSV je možné zapojit se do konce října tohoto roku. Do programu se doposud nezapojilo 6 krajů.

Kompletní shrnutí studie najdete ZDE.

Celá studie je k dispozici na webových stránkách Nadace OSF – ZDE.