Měsíc: Říjen 2017

domů / 2017 / Říjen
Dyspraxie – publikace

Dyspraxie – publikace

Dyspraxie – vývojová porucha pohybové koordinace. Kniha je určena pro rodiče, jejichž dítě trpí dyspraxií, pro dospívající a dospělé osoby s touto poruchou, pro pedagogy a další zájemce, kteří se setkávají s dětmi i dospělými trpícími touto poruchou. Hlavním cílem je pomoci čtenáři orientovat se v problematice, uvědomovat si příčiny a projevy, hledat cesty, jak obtíže spojené s poruchou překonávat, chápat a tolerovat projevy spojené s dyspraxií. pokračovat

Analýza OSF “Obědy zdarma v předškolním a školním vzdělávání”

Analýza OSF “Obědy zdarma v předškolním a školním vzdělávání”

Společnost MEDIAN vypracovala analýzu obědů zdarma v předškolním a školním vzdělávání pro Nadaci OSF. Cílem této studie bylo zmapovat současnou situaci v ČR v oblasti poskytování obědů a stravného zdarma dětem v mateřských a základních školách. Pomocí kvantitativní analýzy jsme zmonitorovali zkušenosti zástupců základních a mateřských škol s využíváním souvisejících programům MŠMT a MPSV. Analýza také zjišťovala jejich postoje a postoje veřejnosti vůči  dotování stravného. pokračovat

Společně k inkluzivnímu vzdělávání – projekt

Společně k inkluzivnímu vzdělávání – projekt

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání zahajuje realizaci projektu s názevem “Společně k inkluzivnímu vzdělávání”. Projekt může být realizován díky přispění Nadace Albatros. Projekt sdružuje celkem sedm běžných základních škol zastoupených řediteli a vybranými pedagogickými pracovníky, kteří mají zájem o podporu a zkvalitnění společného vzdělávání na své škole. pokračovat