Studijní stáž ČOSIV v Norsku – tisková zpráva k ukončení projektu

domů / blog / Studijní stáž ČOSIV v Norsku – tisková zpráva k ukončení projektu
Studijní stáž ČOSIV v Norsku – tisková zpráva k ukončení projektu

V pátek dne 15. 9. 2017 jsme ukončili projekt s názvem Přenos dobré praxe v oblasti prevence umísťování dětí a mladistvých do ústavních zařízení. Díky EHP a Norským fondům 2009-2014, Fondu pro bilaterální spolupráci, jsme měli možnost vyjet na studijní stáž do Norska a načerpat nové poznatky v oblasti práce s dětmi s náročným chováním. Cílem projektu bylo získat informace a šířit příklady dobré praxe v oblasti podpory vzdělávání žáků s náročným chováním, resp. s psychickým onemocněním, a dále v oblasti prevence jejich umísťování do zařízení ústavní výchovy.

V projektu jsme se zaměřili především na informace o komplexní multidisciplinární intervenci zaměřené na podporu dětí a mladistvých s psychickým onemocněním a náročným chováním (těžkými poruchami chování). Dále nás zajímaly výzkumem ověřené (evidence based) intervenční postupy a metody určené uvedeným cílovým skupinám, které lze využívat v oblasti vzdělávání.

Do Osla jsme odletěli v úterý 12.9., následující den jsme se sešli se zástupci čtyř norských organizací – Norwegian Directorate of Health, Regional Centre – Violence, Trauma and Suicide Prevention, Region East, The County Social Welfare Board a norské kanceláře mezinárodní organizace UNICEF. V průběhu dne jsme se věnovali tématu práce s traumatem, metodám vhodné intervence, systému ochrany práv ohrožených dětí, roli jednotlivých aktérů a klíčovým legislativním i koncepčním dokumentům.

Ve čtvrtek 14.9. jsme navštívili odbornou konferenci, kterou pořádala norská partnerská organizace  The Norwegian Center for Child Behavioral Development (NUBU). Hlavním řečníkem byl Steve Goodman, Ph.D. z Michigan’s integrated Behavior and Learning Support Initiative. Přednáška byla zaměřená na koncept pozitivního chování (Positive Behaviour Concept). Dr. Goodman se věnoval především tématu souvislostí mezi školním neúspěchem ve smyslu akademických znalostí a problémy v chování. Následně byly přiblíženy vhodné intervenční metody a strategie podpůrných přístupů. Po konferenci jsme se setkali se zástupci státní agentury Statped – The Norwegian National Service for Special Needs Education, která nabízí odborné poradenství školám při implementaci inkluzivního vzdělávání.

Ze setkání byly pořízeny videorozhovory se zástupci daných organizací, které budou ve formě videomedailonků postupně zveřejňovány na webových stránkách ČOSIV.

Zde si můžete pustit rozhovor s dr. Goodmanem:

 

Videorozhovor s Frejou Karki „Ohrožené dítě podporujeme již před jeho narozením„:

 

Videorozhovor s Larsem Lysterem „Musíme si uvědomit, proč nám dítě nerozumí. Tresty nefungují.“ najdete ZDE.

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.