Studijní stáž ČOSIV v Norsku – tematická zpráva č. 1

domů / blog / Studijní stáž ČOSIV v Norsku – tematická zpráva č. 1
Studijní stáž ČOSIV v Norsku – tematická zpráva č. 1

Dne 13. 9. 2017 navštívili zástupci České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) v rámci studijní cesty podporované EHP a Norskými fondy 2009-2014 norské instituce zabývající se ochranou práv dětí v hlavním městě Oslo. Dopolední program byl zahájen expertkou na tuto agendu z Norwegian Directorate of Health. V rámci prezentace byl detailně představen systém ochrany práv ohrožených dětí, role jednotlivých aktérů a klíčové legislativní i koncepční dokumenty upravující jednotlivá systémová opatření v období od roku 1972, kdy byly v Norsku zakázány tělesné tresty, až po současnost. Představena byla rovněž základní data o počtech obětí násilí, a vazba na specializované služby a intervenční programy.

Další přednáškou pak bylo vystoupení specialisty na agendu práce s traumatem z norské organizace Regional Centre – Violence, Trauma and Suicide Prevention, Region East. Představeny byly hlavní dopady opakované traumatické zkušenosti na prožívání a chování dítěte, stejně jako ukázky vhodných intervencí. Diskutována byla možná budoucí spolupráce pro vzdělávání učitelů, pracovníků neformálního vzdělávání, sociálních pracovníků, policie a zástupců veřejné správy v ČR.

Odpolední program proběhl v The County Social Welfare Board, kde se se zástupci ČOSIV setkal tým právních expertů na agendu ochrany práv dětí. Představen byl podrobně právní rámec ochrany dětských práv v Norsku i v ČR. Role jednotlivých složek soudního systému, nástroje participace a podpůrné služby i specializované programy pro ohrožené děti a jejich rodiny. Ze strany norského týmu byla formulována nabídka případné vzdělávací podpory pro opatrovnické soudce v ČR.

Odpolední program byl následně zakončen setkáním se zástupkyní norské kanceláře mezinárodní organizace UNICEF, jež byla zároveň dlouholetou pracovnicí norské kanceláře Ochránce práv dětí. Diskutována byla témata: právní úprava působnosti této instituce, odpovědnosti a pravomoci dětského ombudsmana v Norsku, hlavní smysl a přínosy tohoto orgánu a rovněž možné nástroje vymáhání formulovaných doporučení.

Ze všech setkání, která hodnotíme jako vysoce přínosná a inspirativní, byla pořízena krátká video-interview pro další multiplikaci získaných informací.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.