Studijní stáž ČOSIV v Norsku

domů / blog / Studijní stáž ČOSIV v Norsku
Studijní stáž ČOSIV v Norsku

Tisková zpráva k zahájení projektu

Jsme rádi, že můžeme díky EHP a Norským fondům 2009-2014, konkrétně Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni opatření „B“, vyjet na studijní stáž k norským kolegům, inspirovat se jejich prací a načerpat nové poznatky a zkušenosti.

Od 23. srpna 2017 realizujeme projekt s název Přenos dobré praxe v oblasti prevence umísťování dětí a mladistvých do ústavních zařízení. Cílem projektu je získání informací a šíření příkladů nejlepší praxe v oblasti podpory vzdělávání žáků s náročným chováním, resp. s psychickým onemocněním a prevence jejich umísťování v zřízeních ústavní výchovy a v dětských psychiatrických nemocnicích. Na základě navázané spolupráce se dvěma organizacemi z Norska chceme získat:

  • Informace o systémovém řešení komplexní multidisciplinární intervence zaměřené na podporu dětí a mladistvých s psychickým onemocněním a náročným chováním (těžkými poruchami chování) a seznámit se s konkrétními formami zajišťování této komplexní podpory.
  • Informace o výzkumem ověřených (evidence based) intervenčních postupech a metodách
    určených uvedeným cílovým skupinám, které lze využívat v oblasti vzdělávání. Jedná se zejména o specifické intervenční metody zaměřené na zmírnění projevů náročného chování u dětí a mladistvých s poruchami chování a práci s celým třídním kolektivem, ve kterém se vzdělávají děti a mladiství s poruchami chování (psychickým onemocněním).

Získané poznatky o efektivních metodách intervence chceme sdílet s odborníky z oboru pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie a dále využívat prostřednictvím členů ČOSIV ze vzdělávacích institucí zaměřených na profesní přípravu a celoživotní vzdělávání učitelů v jejich vzdělávacích programech.

Zatím máme domluvenou návštěvu a spolupráci se dvěma norskými organizacemi – The Norwegian
Center for Child Behavioral Development
(NUBU) a Regional Centre for Child and Adolescent Mental Health and Child Welfare (RBUP). Výzkumné centrum NUBU je součástí University of Oslo a zaměřuje se na implementaci a evaluaci metod v oblasti problémového chování u dětí a mladistvých. Hlavním cílem této organizace je posílení povědomí a zvýšení kompetencí v práci s výchovnými problémy mezi dětmi. Centrum také podporuje mezioborové výzkumy a posiluje propojení výzkumu a praxe. Mezi základní aktivity centra patří mezioborové perspektivy a prosazování spolupráce mezi různými pracovními skupinami, které jsou napojené na toto centrum. Skrze své aktivity centrum napomáhá dětem s výchovnými problémy a jejich rodinám v získání kvalitní asistence založené na výzkumu a individuálně nastavené pro potřeby konkrétních případů. RBUP je norské centrum fungující v Norsku od roku 1990. Hlavním cílem této organizace je vytváření a poskytnutí kvalitního povědomí o psychickém zdraví dětí a mladistvých a péči o něj. Tato organizace je jednou ze čtyř fungující v regionech Norska. Centrum nabízí expertízy v oblasti psychiatrie, psychologie a sociální práce. Dále se zaměřuje na výzkumy ve vzdělávání a dalších odvětvích v oboru zdraví a sociálních věd.
Centrum RBUP se zaměřuje na podporu psychického zdraví u dětí a mladistvých, na podporu komunálních iniciativ pracujících s dětmi a mladistvými v oblasti jejich psychického zdraví a na podporu všech dalších oblastí fungujících v podpoře psychického zdraví dětí a mladistvých.

Studijní stáž začne 12. září 2017 cestou do Norska, 13. 9. se sejdeme se zástupci organizace RPUB, 14. 9. se zástupci organizace NUBU v rámci mezinárodní konference. 15. 9. se vracíme zpět do ČR. Z cesty plánujeme publikovat krátké tematické zprávy, na které se můžete těšit.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.