Povinná předškolní docházka – otazníky a komplikace

domů / blog / Povinná předškolní docházka – otazníky a komplikace
Povinná předškolní docházka – otazníky a komplikace

Povinný rok předškolního vzdělávání měl pomoci především dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v přípravě na povinnou školní docházku. Pro tyto děti se měla stát docházka do mateřské školy důležitým pilířem podpory před nástupem do školy. V souvislosti s aktuálně probíhajícími zápisy do mateřských škol se ukazuje, že v některých regionech nebudou v mateřských školách dostatečné kapacity pro přijetí všech pětiletých a čtyřletých dětí, jejichž přijetí je ze zákona povinné resp. nárokové. Nedostatečná kapacita v mateřských školách bude řešena individuálním vzděláváním, to je však právě pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí nejméně vhodné řešení. Byly již zaznamenány případy, kdy je rodičům dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí individuální vzdělávání doporučováno. Pokud by k individuálnímu vzdělávání těchto dětí ve zvýšené míře skutečně docházelo, zavedení povinného předškolního vzdělávání by se zcela minulo účinkem. Problémům s kapacitou mateřských škol nepomáhá striktní výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k možnosti zařazování dětí do přípravných tříd základních škol. Přestože povinnost zařazovat do přípravných tříd výhradně děti s odkladem povinné školní docházky (PŠD) bude platit až od září, ředitelé základních škol již nyní nemohou zařadit do přípravné třídy jiné dítě než s odkladem PŠD. Někteří ředitelé škol se již nechali slyšet, že přípravnou třídu v příštím školním roce vůbec neotevřou, protože nebudou mít dost dětí. Přitom pro děti se sociálním znevýhodněním je rozhodně lepší variantou vzdělávání v přípravné třídě běžné základní školy než individuální vzdělávání v domácím prostředí. Ředitelé škol jsou dle názoru odborníků ČOSIV navíc stanoviskem MŠMT nuceni zamítat přijetí dětí do přípravné třídy v rozporu s aktuálně platnou legislativou.

Z tohoto důvodu Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání zaslala MŠMT dopis, kde na problém v souvislosti se zařazováním dětí do přípravných tříd upozorňuje a vybízí k přehodnocení stanoviska v této záležitosti. Dopis je k dispozici ZDE.

Obdobné obavy vzbuzuje i striktní přístup MŠMT k formě individuálního vzdělávání, MŠMT ve svém oficiálním stanovisku připouští pouze celoroční docházku do mateřské školy nebo celoroční individuální vzdělávání bez možnosti kombinace.  I v tomto případě až příliš striktní výklad zákona může více uškodit než pomoci.

5 thoughts on “Povinná předškolní docházka – otazníky a komplikace

 1. Přístup MŠMT k otázce individuálního vzdělávání
  Je skutečně na zváženou, zda by se v případě, že školky budou odmítat umožnit částečný režim individuálního vzdělávání neměli rodiče dětí obrátit hromadnou žalobou na soud/ombudsmana… Věřím že rodičů, kteří z nejrůznějších důvodů preferují nepravidelnou docházku (z dovůdu např práce ve směnném provozu), či chtějí kombinovat docházku v rejstříkové MŠ a lesním klubu není zanedbatelné množství. A trestat rodiče, resp. děti tím, že se jim zakáže chodit do školky úplně je zcela mimo veškerou logiku a slušnost. Toto by mělo být čistě na rozhodnutí ředitele, jestli z provozního hlediska je pro něj přijatelné takové dítě přijmout.

  1. Dobrý den,
   ověřovali jsme možnost kombinace vzdělávání v mateřské škole a individuálního vzdělávání v průběhu týdne s MŠMT a bylo nám sděleno, že tato kombinace skutečně možná není. Výklad MŠMT pravidelné střídání předškolního vzdělávání v MŠ a jiné formě v rámci jednoho týdne nepřipouští, individuální vzdělávání lze dle výkladu realizovat soustavně buď část školního roku nebo celý rok (např. jedno pololetí na individuálu, druhé pololetí v MŠ). Dítě by v rámci povinného předškolního vzdělávání mělo MŠ navštěvovat v pracovní dny, tedy 5 dnů v týdnu. Nicméně, pokud by rodič chtěl svoje dítě např. jeden den v týdnu individuálně vzdělávat nebo např. posílat do předškolního zařízení, které není v rejstříku škol a školských zařízení (i lesní MŠ mají možnost být do rejstříku zařazené za splnění určitých podmínek), může to udělat tak, že absenci dítěte daný den vždy řádně omluví. Pokud bude mít mateřská škola ve svém školním řádu uvedeno, že absenci dítěte omlouvá rodič, je legislativně vše v pořádku. OSPOD řeší jen absence řádně neomluvené. Problém by mohl nastat tehdy, pokud by MŠ vyžadovala potvrzení od lékaře. Po obdržení výkladu z MŠMT doporučujeme zjistit, jaký postup omlouvání absence spádová MŠ vyžaduje a pokud budou omluvy výhradně na rodiči, doporučujeme situaci řešit pravidelným řádným omlouváním v době pobytu doma nebo v předškolním zařízení nezařazeném v rejstříku škol a školských zařízení. Vzdělávání ve dvou mateřských školách zapsaných v rejstříku (tedy i kombinace lesní a běžné) ministerstvo připouští.

   1. Celý nešťastný problém vzniká tím, že ministerstvo míchá dvě věci dohromady. Ministerstvo požadavek na částečnou docházku dítěte v „individuálním vzdělávání“ prezentuje jako nepřípustnou kombinaci „individuálního vzdělávání a „pravidelné denní docházky“. Tak přitom požadavek vůbec nestojí, jde totiž o to, že by dítě bylo vedeno výlučně v režimu individuálního vzdělávání tj. „individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy“, protože docházka např. tři dny v týdnu, nebo pouze v odpoledních hodinách definici „pravidelné denní docházky“ dle Vyhlášky nenaplňuje, tj. definice individuálního vzdělávání není dle mého názoru jinou, než pravidelnou denní docházkou dotčena. Ministerstvo se bohužel rozhodlo, že svůj výklad přehodnotí jedině na základě soudního rozhodnutí. To, že ministersvo nutí lidi, aby nařízení obcházeli pravidelným omlouváním dětí z docházky namísto systémového řešení je trestuhodné zatěžování rodičů i ředitelů školek zbytečnou byrokracií.

 2. Jak to má udělat rodina,kde oba rodiče pracuji 12.hodin a při 3.dennich jeden den volna a 3.nočnich za sebou nemá kdo ditě dávat ani vyzvedávat ze školky. V tom případě nastupuji prarodiče na hlídáni.Den předem vyzvednout a po noční odpoledne vrátit v měsíci to je 11.dni. Denní nastupují v 6.ráno končí v 18.h školka je otevřena od 6.h a zavirá se o půlčtvrté odpoledne.Bydli jinde než prarodiče. A rodiče do práce dojižději. To maji opustit dobře placenou praci a jit někde kde jim vyjdou vstřict ale mémě placenou.to zas neuživi rodinu při dnešnich cenách nájmu a stravy.to se ptají prarodiče.

  1. Dobrý den,
   v tomto případě bohužel nemůžeme odkázat na žádné řešení. Někteří zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům firemní školku, která je otevřená podle pracovní doby, to ale není povinností, pouze dobrou vůlí zaměstnavatelů.

Comments are closed.