Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – očekávané schopnosti a dovednosti předškoláků

domů / blog / Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – očekávané schopnosti a dovednosti předškoláků
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – očekávané schopnosti a dovednosti předškoláků

Při zápisu by se měl zákonný zástupce dozvědět, v jakých oblastech a prostřednictvím jakých činností lze podpořit rozvoj dítěte v období do zahájení školní docházky. Konkrétní rozsah a obsah těchto informací není legislativně stanoven, je však doporučeno vyjít ze dvou oficiálních zdrojů popisujících očekávané schopnosti a dovednosti předškoláků. Prvním z nich je Desatero pro rodiče dětí předškolního věku a druhým Konkretizované očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Oba dokumenty popisují, jaké konkrétní schopnosti a dovednosti by mělo dítě na počátku docházky do základní školy ovládat. Jejich osvojení je žádoucí u dětí průběžně podporovat vhodnými činnostmi, pokud možno takovými, které jsou pro dítě přirozené a zábavné.

Více informací k zápisům najdete v našich článcích, které se tomuto tématu věnují – Informace k zápisům do základních škol – díl první, díl druhý.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *