Koordinace poskytování podpory ve vzdělávání žáků se SVP

domů / blog / Koordinace poskytování podpory ve vzdělávání žáků se SVP

V PREZENTACI najdete informace k následujícím tématům:

 • financování pedagogické intervence
 • výkaznictví pro účely financování podpůrných opatření
 • snižování maximálního počtu žáků ve třídách
 • podpůrná opatření – popis, členění, příklady

dále informace k vyhlášce 27/2016 Sb.:

 • individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – vyhláška 27/2016 Sb. IVP (§3, §4)
 • asistent pedagoga – vyhláška 27/2016 Sb. (§5)
 • podpůrná opatření pro žáky používající jiný komunikační systém než mluvenou řeč – vyhláška 27/2016 Sb. (§6)
 • tlumočník českého znakového jazyk – vyhláška 27/2016 Sb. (§7)
 • přepisovatel pro neslyšící – vyhláška 27/2016 Sb. (§8)
 • postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně – vyhláška 27/2016 Sb. (§10)
 • postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně – vyhláška 27/2016 Sb. (§11, §12, §13)
 • informovaný souhlas s poskytováním PO – vyhláška 27/2016 Sb. (§16)
 • organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními – vyhláška 27/2016 Sb. (§17)
 • podpora organizace vzdělávání – vyhláška 27/2016 Sb. (§18)
 • pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona – vyhláška 27/2016 Sb. (§19,§20 )
 • přezkoumání podmínek – vyhláška 27/2016 Sb. (§23)