OECD vydala zprávu o výsledcích šetření PISA 2015

domů / blog / OECD vydala zprávu o výsledcích šetření PISA 2015
OECD vydala zprávu o výsledcích šetření PISA 2015

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 6. prosince vydala zprávu o výsledcích šestého cyklu mezinárodního šetření PISA realizovaného v roce 2015. Národní zprávu analyzující výsledky českých žáků přináší Česká školní inspekce.

Šetření realizované v roce 2015 se blíže zaměřilo na oblast přírodovědné funkční gramotnosti, ve které čeští patnáctiletí žáci dosáhli významně horších výsledků než v roce 2006, celkově byl však výsledek českých žáků srovnatelný s průměrem  zemí OECD. Ve čtenářské gramotnosti dosáhli čeští žáci mírně podprůměrného výsledku, v matematické gramotnosti byl jejich výsledek průměrný. Z Evropských zemí si ve všech sledovaných oblastech (čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost) nejlépe vedli žáci z Estonska následovaní žáky z Finska. V Estonsku (společně s dalšími zeměmi s nejlepšími výsledky např. Honkongem a Kanadou) byla zároveň identifikována také vysoká míra spravedlivého přístupu a rovnosti ve vzdělávání. I zatím poslední cyklus šetření PISA tedy potvrzuje velmi těsný vztah mezi inkluzivním a kvalitním vzděláváním, neboť vzdělávací systémy s těmi nejlepšími výsledky jsou systémy, kterým se daří překonávat znevýhodnění svých žáků. Zemí, ve které došlo od posledního měření k nejvýraznějšímu oslabení vztahu mezi vzdělávacími výsledky žáků a jejich socioekonomickým statusem, jsou Spojené státy americké.  Je otázkou, zda se pozitivní trend v USA podaří udržet i za nové administrativy prezidenta Donalda Trumpa, který výrazně upřednostňuje soukromé před veřejným školstvím.

Národní zprávu z mezinárodního šetření PISA 2015 naleznete na http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA.

Publikace OECD PISA 2015 Results in Focus mapující nejzásadnější výsledky a změny oproti předchozím cyklům šetření je zveřejněna na: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf.