Podpora žáků se zdravotním postižením – v rámci výzvy MŠMT

domů / blog / Podpora žáků se zdravotním postižením – v rámci výzvy MŠMT
Podpora žáků se zdravotním postižením – v rámci výzvy MŠMT

Připomínáme vyhlášenou a aktuální výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu žáků se zdravotním postižením, žádosti je možné podávat do 2. 12. 2016.

Rámcové ohraničení projektu: 24-36 měsíců, 5-25 000 000,-

Cílové skupiny:

 • děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo děti a žáci ohrožení syndromem týraného zneužívaného a zanedbávaného dítěte;
 • osoby, podílející se na výchově dítěte;
 • pracovníci škol a školských zařízení;
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací;
 • veřejnost.

Mezi oprávněné žadatele patří například:

 • školy a školská zařízení
 • neziskové organizace
 • územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace

Podporované aktivity:

 • centra kolegiální podpory,
 • podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce,
 • spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura,
 • rodičovská fóra,
 • inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních kolektivech škol, které nejsou zřízeny podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb.,
 • tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV),
 • aktivity na podporu dětí a žáků z povinné cílové skupiny,
 • tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou,
 • osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání.

Kompletní znění výzvy ke stažení.

Více informací k výzve č. 02_16_37 najdete ZDE.