Celosvětově uznávaný expert na dynamickou diagnostiku David Tzuriel opět v ČR

domů / blog / Celosvětově uznávaný expert na dynamickou diagnostiku David Tzuriel opět v ČR
Celosvětově uznávaný expert na dynamickou diagnostiku David Tzuriel opět v ČR

Ve dnech 7. až 10. listopadu navštívil Českou republiku David Tzuriel, emeritní profesor Univerzity Bar Ilan v Izraeli a ředitel výzkumné sekce Feuersteinova Institutu v Jeruzalémě. David Tzuriel je celosvětově uznávaným expertem v oblasti dynamické diagnostiky učebního potenciálu, je autorem 11 diagnostických nástrojů užívaných k dynamické diagnostice předškoláků a mladších školáků. V letech 1999 až 2001 zastával funkci prezidenta Mezinárodní asociace kognitivního vzdělávání a psychologie (ACEP). Je autorem řady respektovaných výzkumných studií v oblastech dynamické diagnostiky, zkušenosti zprostředkovaného učení a kognitivních vzdělávacích programů. Nejvýznamnější studie Davida Tzuriela budou postupně představeny na webových stránkách ČOSIV.

David Tzuriel navštívil Českou republiku již podruhé jako lektor semináře pořádaného organizací DYS-centrum® Praha, z. ú. Profesor Tzuriel v rámci čtyřdenního interaktivního semináře seznámil účastníky s principy dynamické diagnostiky a představil soubor sedmi diagnostických nástrojů určených k dynamické diagnostice dětí předškolního a mladšího školního věku, které vytvořil. Důraz byl kladen především na různé možnosti a způsoby zprostředkování učení, které je klíčovým prvkem dynamické diagnostiky. Účastníci kurzu měli možnost získané poznatky vyzkoušet při administraci diagnostických nástrojů s dětskými klienty DYS-centra® Praha. Účastníky seminářem provázela PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. tuzemská přední odbornice na poli dynamické diagnostiky. Lenka Krejčová se dlouhodobě věnuje šíření principů dynamické diagnostiky v České republice, změnu v diagnostických postupech považuje za jednu ze základních podmínek inkluzivního vzdělávání. Rozhovor s  Lenkou Krejčovou realizovaný v rámci Týdne pro inkluzi si můžete přečíst ZDE.

Zájemce o dynamickou diagnostiku z řad speciálních pedagogů a psychologů bychom rádi upozornili na aktuální nabídku výcviků pořádaných Autorizovaným tréninkovým centrem metod prof. Feuersteina. ATC metod prof. Feuersteina pořádá v květnu 2017 první kurz dynamické diagnostiky prostřednictvím diagnostické baterie LPAD v českém jazyce. Veškeré studijní i diagnostické materiály byly ve spolupráci s Feuersteinovým Institutem v Jeruzalémě přeloženy do češtiny. V rámci zaplaceného kurzovného účastníci obdrží jednu sadu diagnostické baterie LPAD. Více informací o výcviku naleznete na  http://www.atc-feuerstein.cz/.