Měsíc: Říjen 2016

domů / 2016 / Říjen
Asistent pedagoga – práce nebo poslání? Přečtěte si pohled Jitky Hájkové

Asistent pedagoga – práce nebo poslání? Přečtěte si pohled Jitky Hájkové

Jitka Hájková (38 let) již téměř čtyři roky pracuje jako asistentka pedagoga v ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov.

  • Jak jste se k práci asistentky pedagoga dostala?

Po narození dcery jsem si doplnila vzdělání v oblasti cvičení a začala jsem jako OSVČ při mateřské dovolené pořádat kurzy a cvičení pro rodiče s dětmi. Když dcera nastoupila do MŠ v Otovicích, začala jsem se školkou spolupracovat a pořádala zde jednou týdně cvičení s dětmi. Všimla si mě tam paní ředitelka a nabídla mi práci ve škole. Protože bohužel nemám potřebné vzdělání, nabídla mi pozici asistentky pedagoga. K tomu jsem absolvovala roční studium oboru asistent pedagoga na NIDV. pokračovat

Zpráva OECD o využívání zdrojů v českém vzdělávacím systému

Zpráva OECD o využívání zdrojů v českém vzdělávacím systému

OECD vydala zprávu o situaci českých škol v oblasti využívání zdrojů (finančních, materiálních, lidských atd.), jejichž prostřednictvím lze zvyšovat kvalitu a rovnost ve vzdělávání. Hodnocení bylo realizováno týmem odborníků složených z expertních pracovníků OECD a externích konzultantů. Studii lze mimo jiné využít jako zdroj informací pro přípravu strategických rozhodnutí ze strany centrálních orgánů (zejména ministerstva školství) směřujících ke zlepšení situace v oblasti zajišťování potřebných zdrojů pro zvyšování kvality českého školství. pokračovat

Ohlednutí za TÝDNEM PRO INKLUZI 2016

Ohlednutí za TÝDNEM PRO INKLUZI 2016

Týden pro inkluzi 2016 probíhal v týdnu od 17. listopadu, po celé České republice se zapojily různé instituce, organizace, ale účastnili a zapojovali se také jednotlivci. V rámci celého týdne probíhaly otevřené diskuse a besedy, zážitkové workshopy či sportovní utkání a spousta dalších akcí. Letošní ročník se, stejně jako předchozí, opět vydařil, oceňujeme zejména zapojení všech pedagogických fakult a veliké díky patří všem, kteří se akcí a aktivit účastnili. Největší poděkování patří organizaci Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., kteří nad akcí drží ochrannou ruku a bez nich by se tato akce na podporu společného vzdělávání nekonala. Budeme se za rok těšit na další TÝDEN PRO INKLUZI! pokračovat

TÝDEN PRO INKLUZI – rozhovor s ředitelkou školy Zdenkou Juklovou

TÝDEN PRO INKLUZI – rozhovor s ředitelkou školy Zdenkou Juklovou

Přinášíme další rozhovor ze série mini rozhovorů v rámci TÝDNE PRO INKLUZI 2016. Dnešní rozhovor je s ředitelkou školy Zdenkou Juklovou (59), která působí jako ředitelka na ZŠ Velké Hamry od roku 2015. Dříve pracovala jako pedagožka na Masarykově základní škole a Obchodní Akademii v Tanvaldě a na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. pokračovat

TÝDEN PRO INKLUZI – rozhovor s psycholožkou Lenkou Krejčovou

TÝDEN PRO INKLUZI – rozhovor s psycholožkou Lenkou Krejčovou

V rámci TÝDNE PRO INKLUZI 2016 vám přinášíme další rozhovor z mini série rozhovorů, které jsme speciálně pro tento týden připravili:

„Ideálem je inkluze ve společnosti,“ říká psycholožka Lenka Krejčová

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. v současné době pracuje jako psycholožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha z. ú. a přednáší na katedře psychologie FF UK. Dříve učila na dvou středních školách a pracovala ve středisku výchovné péče.

pokračovat