Měsíc: Říjen 2016

domů / 2016 / Říjen
Asistent pedagoga – práce nebo poslání? Přečtěte si pohled Jitky Hájkové

Asistent pedagoga – práce nebo poslání? Přečtěte si pohled Jitky Hájkové

Jitka Hájková (38 let) již téměř čtyři roky pracuje jako asistentka pedagoga v ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov.

  • Jak jste se k práci asistentky pedagoga dostala?

Po narození dcery jsem si doplnila vzdělání v oblasti cvičení a začala jsem jako OSVČ při mateřské dovolené pořádat kurzy a cvičení pro rodiče s dětmi. Když dcera nastoupila do MŠ v Otovicích, začala jsem se školkou spolupracovat a pořádala zde jednou týdně cvičení s dětmi. Všimla si mě tam paní ředitelka a nabídla mi práci ve škole. Protože bohužel nemám potřebné vzdělání, nabídla mi pozici asistentky pedagoga. K tomu jsem absolvovala roční studium oboru asistent pedagoga na NIDV. pokračovat

Zpráva OECD o využívání zdrojů v českém vzdělávacím systému

Zpráva OECD o využívání zdrojů v českém vzdělávacím systému

OECD vydala zprávu o situaci českých škol v oblasti využívání zdrojů (finančních, materiálních, lidských atd.), jejichž prostřednictvím lze zvyšovat kvalitu a rovnost ve vzdělávání. Hodnocení bylo realizováno týmem odborníků složených z expertních pracovníků OECD a externích konzultantů. Studii lze mimo jiné využít jako zdroj informací pro přípravu strategických rozhodnutí ze strany centrálních orgánů (zejména ministerstva školství) směřujících ke zlepšení situace v oblasti zajišťování potřebných zdrojů pro zvyšování kvality českého školství. pokračovat

Ohlednutí za TÝDNEM PRO INKLUZI 2016

Ohlednutí za TÝDNEM PRO INKLUZI 2016

Týden pro inkluzi 2016 probíhal v týdnu od 17. listopadu, po celé České republice se zapojily různé instituce, organizace, ale účastnili a zapojovali se také jednotlivci. V rámci celého týdne probíhaly otevřené diskuse a besedy, zážitkové workshopy či sportovní utkání a spousta dalších akcí. Letošní ročník se, stejně jako předchozí, opět vydařil, oceňujeme zejména zapojení všech pedagogických fakult a veliké díky patří všem, kteří se akcí a aktivit účastnili. Největší poděkování patří organizaci Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., kteří nad akcí drží ochrannou ruku a bez nich by se tato akce na podporu společného vzdělávání nekonala. Budeme se za rok těšit na další TÝDEN PRO INKLUZI! pokračovat

TÝDEN PRO INKLUZI – rozhovor s ředitelkou školy Zdenkou Juklovou

TÝDEN PRO INKLUZI – rozhovor s ředitelkou školy Zdenkou Juklovou

Přinášíme další rozhovor ze série mini rozhovorů v rámci TÝDNE PRO INKLUZI 2016. Dnešní rozhovor je s ředitelkou školy Zdenkou Juklovou (59), která působí jako ředitelka na ZŠ Velké Hamry od roku 2015. Dříve pracovala jako pedagožka na Masarykově základní škole a Obchodní Akademii v Tanvaldě a na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. pokračovat

TÝDEN PRO INKLUZI – rozhovor s psycholožkou Lenkou Krejčovou

TÝDEN PRO INKLUZI – rozhovor s psycholožkou Lenkou Krejčovou

V rámci TÝDNE PRO INKLUZI 2016 vám přinášíme další rozhovor z mini série rozhovorů, které jsme speciálně pro tento týden připravili:

„Ideálem je inkluze ve společnosti,“ říká psycholožka Lenka Krejčová

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. v současné době pracuje jako psycholožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha z. ú. a přednáší na katedře psychologie FF UK. Dříve učila na dvou středních školách a pracovala ve středisku výchovné péče.

pokračovat

Formativní hodnocení ve výuce – publikace

Formativní hodnocení ve výuce – publikace

Publikace se zabývá formativním hodnocením ve škole. Jedná se o kvalitativní hodnocení, jehož účelem je přinést žákům užitečnou informaci o jejich aktuálním stavu vědomostí a dovednostní s cílem zlepšit jejich výsledky a naučit žáky přijímat hodnocení jako přirozenou součást života. pokračovat

Nadace OSF vydala překlad Prohlášení ze Salamanky

Nadace OSF vydala překlad Prohlášení ze Salamanky

Nadace OSF Praha vydala v rámci Týdne pro inkluzi 2016 pořádaného organizací Rytmus – od klienta k občanovi český překlad průlomového prohlášení ze Salamanky. Prohlášení podepsala česká vláda již v roce 1994, ale dosud nebylo přeloženo. Průlomovost dokumentu spočívá zejména v tom, že podporuje inkluzivní vzdělávání, vychází přitom z předpokladu, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají mít přístup do běžných škol a vyzývá vlády ke změnám na podporu inkluze. pokračovat

Obecný komentář OSN k čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením upravující inkluzivní vzdělávání – Týden pro inkluzi 2016

Obecný komentář OSN k čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením upravující inkluzivní vzdělávání – Týden pro inkluzi 2016

Organizace spojených národů vydala Obecný komentář č. 4/2016 k ustanovení článku 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (Úmluva) zakotvujícím mimo jiné právo na inkluzivní vzdělávání. Komentář upřesňuje klíčové aspekty realizace závazku České republiky a dalších 165 zemí, které Úmluvu ratifikovaly, k vytvoření systému inkluzivního vzdělávání na všech úrovních vzdělávací soustavy a celoživotního vzdělávání.

pokračovat

TÝDEN PRO INKLUZI – rozhovor se speciální pedagožkou Magdalénou Kozojedovou

TÝDEN PRO INKLUZI – rozhovor se speciální pedagožkou Magdalénou Kozojedovou

V rámci TÝDNE PRO INKLUZI 2016 Vám přinášíme první z mini série rozhovorů, které jsme na tento týden připravili. Magdaléna Kozojedová popisuje svůj běžný pracovní den, mluví o spolupráci s učiteli a rodiči a popisuje změny za poslední roky i návrhy do budoucna.

Rozpis jednotlivých akcí a aktivit v rámci Týdne pro inkluzi najdete ZDE. pokračovat

Chystané akce v rámci Týdne pro inkluzi

Chystané akce v rámci Týdne pro inkluzi

V rámci týdne pro inkluzi proběhnou například následující akce:

17. 10. 2016 – Nadace OSF Praha a hnutí Awen Amenca chystají informační seminář, setkání rodičů a podporovatelů inkluze. Přijďte si poslechnout příběhy rodičů, můžete se podělit i o ten svůj.

18. 10. 2016 – Rytmus ve spolupráci s PedF UK v Praze – workshop pro pro studenty dvouleté praktické školy Rooseveltova a  Pedagogické fakulty UK v Praze.

pokračovat