Měsíc: Červenec 2016

domů / 2016 / Červenec
Tisíce postižených dětí přejde od září ze speciálních do běžných škol? Ne, nastane jen lepší podpora škol, které vzdělávají děti s handicapem

Tisíce postižených dětí přejde od září ze speciálních do běžných škol? Ne, nastane jen lepší podpora škol, které vzdělávají děti s handicapem

Informace v titulku se stala oblíbeným strašákem, kterého šířili odpůrci novely školského zákona zavádějící garantovanou podporu vzdělávání dětí s handicapem. Nejnovější informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dokládají, že tato situace nenastane.

Ze základních škol praktických, kde se v současné době vzdělává odhadem 18 tisíc žáků (z toho necelých 14 tisíc žáků s lehkým mentálním postižením), přejde od září do běžných základních škol pravděpodobně 205 žáků.

pokračovat

SKAV zpravodaj – profil členské organizace ČOSIV

SKAV zpravodaj – profil členské organizace ČOSIV

Deváté číslo zpravodaje SKAV přináší profil České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání – od historie a vzniku organizace, její poslání, cíle a aktivity, až po plány do budoucna. Součástí je také rozhovor s předsedkyní ČOSIV Klárou Laurenčíkovou a rubrika “K jádru problému” se věnuje novele školského zákona.

Přečtěte si nejen o nás ZDE.

Rozhovor s Janou Strakovou o českém školství a inkluzi

Rozhovor s Janou Strakovou o českém školství a inkluzi

Faktus přináší rozhovor s analytičkou Janou Strakovou z Univerzity Karlovy na téma INKLUZE ve školství: “Postoje odborné obce a veřejnosti se příliš neliší a ani jedna strana inkluzívnímu vzdělávání nikdy příliš nepřála. Více než 80 % učitelů i rodičů se dlouhodobě domnívá, že je dobré rozdělovat děti do škol podle studijních předpokladů, neboť v diferencovaném systému probíhá vzdělávání efektivněji. To se týká jak vzdělávání dětí v základních školách praktických, které slouží dětem, které mají s učením nějaké problémy, tak ve školách výběrových, které slouží dětem nadaným. Tento přístup u nás má také velké zastání u akademické obce a elit, které formují názory společnosti. Pravděpodobně se na něm podepsala i historická zkušenost se socialistickou jednotnou školou. Výzkumy však ukazují, že v diferencovaném systému efektivněji vzdělávat neumíme. Vždy na něj doplácejí žáci v nevýběrových větvích a rozdělování nikdy neprobíhá podle studijních předpokladů, ale spíše podle rodinného zázemí žáků.”

pokračovat