Měsíc: Duben 2016

domů / 2016 / Duben (Page 2)

Co přinese novela školského zákona rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

Novela školského zákona zavádí systém nárokových podpůrných opatření. V současné době školy mají zákonem stanovenou povinnost poskytovat podporu a zajišťovat nezbytné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), nikde ale není stanoveno, co tyto nezbytné podmínky jsou. Novela zákona jednoznačně stanovuje, na jakou podporu mají děti ve vzdělávání nárok. Jedná se o jednoznačně pozitivní změnu, která přinese větší jistotu rodinám dětí se SVP, že škola jejich dítěti poskytne adekvátní podporu.

pokračovat

Rozhovor s Lucií Macků o inkluzi, začleňování, podlých volebních strategiích a veřejné angažovanosti

V rozhovoru Lucie Macků vyvrací mýty, které se neustále objevují v debatě o inkluzivním vzdělávání, upozorňuje na největší změny, které nová legislativa přinese (nárokové zavedení podpůrných opatření včetně změny financování a změna rozvrhu žáků s LMP) a vysvětluje svůj názor na „kampaň proti inkluzi“ některých politiků a médií:

pokračovat