Prohlášení ČOSIV k nepravdivým výrokům o financování

domů / blog / Prohlášení ČOSIV k nepravdivým výrokům o financování

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) se kategoricky ohrazuje proti lživým nařčením, která jsou součástí kampaně proti inkluzivnímu vzdělávání – viz aktivity bulvárního deníku Blesk, či vyjádření některých politiku ODS, že naše organizace je financována z prostředků MŠMT. Zároveň upozorňujeme, že ČOSIV neorganizuje žádné zpoplatněné kurzy pro učitele či odbornou veřejnost.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání od svého založení v roce 2011 nečerpala žádné prostředky z dotačních, rozvojových či jiných zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, který byl hrazen z prostředků ESF, byla partnerem s nefinanční účastí. Účast v poradním týmu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy předsedkyně společnosti Kláry Šimáčkové Laurenčíkové také není spojená s žádným finančním ohodnocením.