Měsíc: Duben 2016

domů / 2016 / Duben

Prohlášení ČOSIV k nepravdivým výrokům o financování

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) se kategoricky ohrazuje proti lživým nařčením, která jsou součástí kampaně proti inkluzivnímu vzdělávání – viz aktivity bulvárního deníku Blesk, či vyjádření některých politiku ODS, že naše organizace je financována z prostředků MŠMT. Zároveň upozorňujeme, že ČOSIV neorganizuje žádné zpoplatněné kurzy pro učitele či odbornou veřejnost.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání od svého založení v roce 2011 nečerpala žádné prostředky z dotačních, rozvojových či jiných zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, který byl hrazen z prostředků ESF, byla partnerem s nefinanční účastí. Účast v poradním týmu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy předsedkyně společnosti Kláry Šimáčkové Laurenčíkové také není spojená s žádným finančním ohodnocením.

Ashoka Fellow Klára Laurenčíková – gratulujeme!

Ashoka Fellow Klára Laurenčíková – gratulujeme!

Klára Laurenčíková, zakladatelka a ředitelka ČOSIV – České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, byla 19. 4. 2016 slavnostně vyhlášena ASHOKA FELLOW. Pouze osobnosti veřejného života, které se dlouhodobě a s úspěchem věnují společensky prospěšným aktivitám se stanou doživotními členy celosvětové sítě sociálních inovátorů ASHOKA FELLOWS.

pokračovat

Co přinese novela školského zákona rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

Novela školského zákona zavádí systém nárokových podpůrných opatření. V současné době školy mají zákonem stanovenou povinnost poskytovat podporu a zajišťovat nezbytné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), nikde ale není stanoveno, co tyto nezbytné podmínky jsou. Novela zákona jednoznačně stanovuje, na jakou podporu mají děti ve vzdělávání nárok. Jedná se o jednoznačně pozitivní změnu, která přinese větší jistotu rodinám dětí se SVP, že škola jejich dítěti poskytne adekvátní podporu.

pokračovat

Rozhovor s Lucií Macků o inkluzi, začleňování, podlých volebních strategiích a veřejné angažovanosti

V rozhovoru Lucie Macků vyvrací mýty, které se neustále objevují v debatě o inkluzivním vzdělávání, upozorňuje na největší změny, které nová legislativa přinese (nárokové zavedení podpůrných opatření včetně změny financování a změna rozvrhu žáků s LMP) a vysvětluje svůj názor na „kampaň proti inkluzi“ některých politiků a médií:

pokračovat