MŠMT aktualizovalo metodické pomůcky k řešení šikany

domů / blog / MŠMT aktualizovalo metodické pomůcky k řešení šikany

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá přehledný a ucelený metodický materiál k prevenci a řešení případné šikany ve školách a školských zařízeních. Reaguje tím na vzrůstající počet případů šikany a kyberšikany jak mezi spolužáky, tak směrem k učitelům.

Ministerstvo školství aktualizovalo metodické pomůcky pro školy při řešení šikany. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, konkrétně příloha k šikaně, bude aktualizováno v souladu se zveřejněnými opatřeními v tomto roce a bude rozšířeno například i o téma šikany učitele žákem nebo šikany z důvodu rasového či etnického původu.

Kromě uvedených metodických materiálů provede Česká školní inspekce celoplošné tematické šetření na téma výskytu šikany ve školách a školských zařízeních.

Metodické materiály a další informace najdete ZDE.